← MVO STRATEGIE EN VERSLAGLEGGING

Social Return On Investment

Binnen aanbestedingen krijgt Social Return on Investment (SROI) een steeds grotere rol als contracteis of als EMVI-criterium. Maar hoe kunt u hier de juiste invulling aan geven en hoe moet u dit organiseren? Primum biedt ondersteuning bij het invullen van uw Social Return vraag, binnen uw project en organisatie.

Duurzaam resultaat

Social Return houdt in dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt worden ingezet in de organisatie. Dit kan op projectbasis zijn of bij leveranciers.

Wij zetten altijd in op een duurzaam resultaat, zodat uw inzet bijdraagt aan waardevolle arbeidsparticipatie én aan het succes van uw organisatie.

Onze werkwijze

Wij adviseren op het gebied van wet- en regelgeving en schrijven aanbestedingsstukken. Daarnaast bieden we begeleiding bij de uitvoering van SROI en verzorgen we presentaties en workshops.

  1. Samen analyseren we waar de mogelijkheden liggen en wat u al in huis heeft. In de meeste gevallen is dit al meer dan u denkt!
  2. We leveren maatwerk voor een aanpak of beleidsplan, zodanig dat het past bij uw organisatie.

Voor meer informatie over SROI kunt u contact opnemen met: