Circulair & Gezond Bouwen

Een circulaire economie is een wereld zonder afval, waarin we onafhankelijk zijn van primaire grondstoffen, fossiele energie en waarin kringlopen worden gesloten. Primum ondersteunt organisaties bij het ontwerpproces waarbij uitgangspunten zoals flexibiliteit, demontage gemak en efficiënt en milieuvriendelijk materiaalgebruik leidend zijn. We helpen circulariteit meetbaar en begrijpelijk te maken en adviseren organisaties bij het opzetten van een circulaire strategie of het opzetten van concrete maatregelen voor een bouwproject. We kunnen de kennis binnen jouw organisatie verhogen door het geven van trainingen of gerichte coaching. Primum adviseert organisaties bij het opstellen van andere businessmodellen op basis van leen- en leaseconstructies en bevordert duurzaam bouwen zonder meerkosten door te denken in kringlopen.

Anders denken over grondstoffen

Bij aanbestedingen is duurzaamheid steeds vaker doorslaggevend. Soms weegt het criterium duurzaamheid wel 40% mee bij de score voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijvings (EMVI-score). Primum helpt jou om de vertaling te maken van jouw duurzaamheidsbeleid naar concrete maatregelen. Dat kunnen aanpassingen zijn die verder gaan dan de standaardoplossingen en dus fors gunningvoordeel opleveren. Denk aan de materiaalkeuze van een bouw- of infrawerk, of een andere manier om transport te organiseren.

Primum is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het (Madaster) materialenpaspoort en methodieken om circulariteit meetbaar te maken, onder meer via CB’23. We realiseren ons dat de traceerbaarheid van grondstoffen een essentieel aspect is om hergebruik mogelijk te maken. Zo kan de restwaarde van een object al vooraf beter in kaart worden gebracht. Gezamenlijk werken we toe naar scores voor circulariteit, zodat dit in de beoordelingen kunnen worden meegenomen. Primum stelt niet alleen paspoorten op in verschillende formats, maar denkt graag welk type paspoort en welke informatie van belang zijn voor jouw project.

Een andere manier om impact te realiseren is het verduurzamen van jouw product en productieketen. Dit kan vanuit eigen ambitie, commerciële overwegingen, of vanwege doelstellingen vanuit aanbesteding, contractuele verplichtingen of keurmerken zoals de CO2-Prestatieladder. Maar welke keuzes volgen hieruit voor jouw producten? Kan jij met minder materiaal jouw product maken, of is er een alternatief materiaal? Welke keuze zijn hierbij van belang: CO2-uitstoot, stikstof, giftigheid voor het milieu, gezondheid van de gebruiker? Door het uitvoeren van een ketenanalyse of een levenscyclusanalyse kunnen wij ook in dit proces ondersteunen. De productoptimalisaties die hieruit voortkomen, zorgen dat jouw product beter aansluit bij het ideaal van de circulaire economie, de wensen van jouw opdrachtgever en eindgebruiker en leveren inzicht op in het productieproces.

Waar kunnen we bij helpen?:

Het maken van een Materialenpaspoort
Het maken van DuboCalc-ontwerpen/MKI berekeningen
Het invullen van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving-plan (EMVI)
Het maken van ketenanalyses of levenscyclusanalyses (LCA)

KWS Infra Utrecht
"Primum heeft ons uitstekend geholpen met het doorgronden van de circulaire uitvraag voor de snelfietsroute Arnhem – Wageningen. Door het praktisch meedenken van Primum is het ons gelukt in korte tijd een aanbieding in te dienen die maximaal scoorde op circulariteit en waarmee we het werk gewonnen hebben."