Circulair & gezond bouwen

Duurzaam bouwen is vandaag de dag het overkoepelende doel in de bouw. Integrale concepten kunnen er toe leiden dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom is het belangrijk de theorie praktisch en uitvoerbaar te maken. Primum kent de theorie én is betrokken bij de praktijk. Het thema energie is nu een decennium onderzocht, gedefinieerd en uitvoerbaar gemaakt, maar de snelheid van klimaatverandering geeft ons geen tijd meer om zo lang over de andere duurzame deelgebieden na te denken. Primum wil bijdragen aan een versnelling van het tempo van verduurzaming.

Denken in kringlopen

Circulariteit is het denken in kringlopen, zoals de natuur werkt. In de natuur zijn de meeste kringlopen gesloten, is er een natuurlijk evenwicht, wordt er geen afval geproduceerd, ontstaat er geen uitputting en is er geen tekort aan grondstoffen. Hoe kunnen wij als mens nu duurzaamheid met circulariteit aanvullen en kringlopen sluiten? Het meest besproken circulaire thema is het gebruik van materialen en grondstoffen, maar hoe zit het met water en biodiversiteit? En wat is er nodig om bouwproducten te produceren? Energie, water, natuurlijke en industriële grondstoffen, transport, grondgebruik en verwerking van ons huidige afval. Primum is actief op al deze thema’s en ons doel is kringlopen te sluiten, zonder hoge meerkosten, door anders te denken. Naast de gezondheid voor de natuur, willen wij ook graag bijdragen aan de gezondheid van de mens. Daarom helpen wij ook organisaties en projecten om gezond bouwen concreet en aantoonbaar te maken.

Levenskwaliteitmodel met circulaire aspecten uitgelicht

Deelaspecten van duurzaamheid. De aspecten die gerelateerd zijn aan circulariteit, zijn donker omrand.

Advies over circulariteit

Iedere maatregel die je neemt kan een impact hebben op alle deelgebieden van circulariteit. Het toevoegen van een zonnepaneel heeft bijvoorbeeld invloed op je totale constructie: gebruikte materialen, benodigd transport voor het project, duurzaam opgewekte energie tijdens de levensduur, de temperatuur van binnen- en buitenlucht en op biodiversiteit. In ons adviestrajecten proberen wij onze expertise op alle deelgebieden van duurzaamheid en circulariteit te integreren en dit te vertalen in uitvoerbare maatregelen die aansluiten bij de ambitie van de klant. In dit proces proberen wij de complexe interacties tussen de verschillende onderwerpen te vertalen naar eenvoudige en begrijpelijke keuzes. Wij hebben deze expertise in huis voor zowel bouw- als infraprojecten.

KWS Infra Utrecht
"Primum heeft ons uitstekend geholpen met het doorgronden van de circulaire uitvraag voor de snelfietsroute Arnhem – Wageningen. Door het praktisch meedenken van Primum is het ons gelukt in korte tijd een aanbieding in te dienen die maximaal scoorde op circulariteit en waarmee we het werk gewonnen hebben."

Voor meer informatie over circulair en gezond bouwen kun je contact opnemen met: