← Gezonde gebouwde omgeving

BREEAM

Het meetbaar maken van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen gebeurt in Nederland vaak door een BREEAM-NL certificering. Met een BREEAM-NL certificaat toont u dat een gebouw duurzaam is, dat zeer goed presteert op het gebied van comfort, flexibiliteit, energielasten en waardeontwikkeling in de toekomst.

Op naar een certificaat

Bij een BREEAM-certificering komt veel kijken. Er moet aan een veelvoud van eisen voldaan worden en er moet een gedegen bewijslast geleverd worden gedurende het gehele proces, van ontwerp tot oplevering. Primum helpt u met het projectmanagement van de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, In-Use of Gebiedsontwikkeling certificering.

Onze BREEAM-NL Experts zorgen voor een efficiënt certificeringsproces in de ontwerp- en opleverfase. Zij zorgen dat het BREEAM-NL Projectdossier zo wordt opgebouwd dat het gebouw credits haalt die passen bij 1 van de 5 BREEAM-NL niveaus: Pass, Good, Very Good, Outstanding of Excellent.

Voor meer informatie over BREEAM kun je contact opnemen met: