← CIRCULAIR ontwerpen en bouwen

BREEAM

BREEAM-NL is een breed geaccepteerd instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, grootschalige renovaties, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Dit geeft een financiële meerwaarde aan het vastgoed (hogere huur of leasetarieven) en biedt subsidiekansen. Met de nieuwste beoordelingsrichtlijn voor Nieuwbouw (juni 2020), wordt aangetoond in welke mate een gebouw duurzaam is en dat het zeer goed presteert op het gebied van Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en ecologie, Vervuiling.

Er kan voor bestaande, nieuwe én uitbreidingen van gebouwen een certificaat behaald worden. Een ‘In-Use’ certificaat ondersteunt bij het monitoren en verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van bestaande gebouwen. Bij een BREEAM-NL certificaat voor gebieden wordt er beoordeeld op gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Er kan voor zowel nieuwe gebieden als voor  de herontwikkeling van bestaande gebieden een certificaat worden afgegeven.   

Aanpak BREEAM

Bij een BREEAM-certificering komt veel kijken. Er moet aan een veelvoud van eisen voldaan worden en er moet een gedegen bewijslast geschreven en geleverd worden van  het gehele ontwerp- en bouwproces. Bij het invullen van de eisen zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Primum stuurt het projectmanagement met betrekking tot BREEAM aan, of helpt daaraan mee, en draagt zorg voor de verzameling en uitwerking van de bewijslast voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, In-Use of Gebiedsontwikkeling. Onze BREEAM-NL Experts zorgen voor een efficiënt certificeringsproces in de ontwerp- en opleverfase. Zij zorgen ervoor dat het BREEAM-NL Projectdossier dusdanig wordt opgebouwd, dat het gebouw of gebied de vereiste credits haalt horende bij het vereiste BREEAM-NL niveau: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. 

BREEAM door Primum

  • Projecten zijn schaalbaar van algeheel projectmanagement tot het opstellen van de bewijslast voor een specifieke credit. Ook kunnen we een project begeleiden tot het gewenste BREEAM niveau;
  • We zijn goed op de hoogte van de actuele eisen voor een BREEAM-certificatie en weten hoe hier aan te voldoen; 
  • Als onderdeel van een ingenieursbureau weten we hoe de praktijk werkt. We hebben contacten met overheden, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars. We bepalen samen met jou welk certificeringsniveau past bij het gebouw of gebied. Indien een credit ontwerpaanpassingen vereist, kunnen wij hier ook mee helpen; 
  • Primum kan ook al in de ontwerpfase meedenken en ondersteunen over welke credits voor jou als aannemer te behalen zijn (bij een tender of opdracht), indien je verantwoordelijk bent voor het aanleveren van een deel van de eisen, en bij de verkrijging van het ontwerpcertificaat; 
  • Onze expertise is het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en dit vertalen in praktische maatregelen. Hierdoor kunnen we realistische en uitvoerbare maatregelen adviseren met een daadwerkelijke impact voor duurzame bouw, renovatie en gebiedsontwikkeling; 
  • Het certificeringsproces moet efficiënt en doelgericht gebeuren. Onze ervaren experts stellen de benodigde bewijslast gestructureerd op. 

 

Voor meer informatie over BREEAM kun je contact opnemen met:

 

Voor meer informatie over BREEAM kun je contact opnemen met:

CarlaLinkedIN2.jpg
Carla Rongen

carla.rongen@primum.nl
+31 6 83 217 248

CarlaLinkedIN2.jpg
Carla Rongen

carla.rongen@primum.nl
+31 6 83 217 248