← CIRCULAIR en gezond BOUWEN

Circulair ontwerpen en bouwen

Wij adviseren organisaties hoe zij kringlopen kunnen sluiten en hoe zij onafhankelijk kunnen worden van fossiele energie. Dit proces begint al vanaf het ontwerp van een gebouw of object. Door anders te denken kunnen wij onderbouwd circulair en gezond bouwen zonder meerkosten en met een significant lagere CO2-footprint. Voor zowel nieuwbouw als renovatie, én voor de GWW sector geldt dat materiaalkeuzes een belangrijke basis vormen voor het sluiten van de kringlopen. Dit is nodig om de milieu-impact (en daarmee de CO2-footprint) van bouwprojecten in de toekomst zo klein mogelijk te houden. 

De constructie: demontabel, losmaakbaar, modulair

Daarnaast zijn ook keuzes in de constructie belangrijk voor de circulariteit, denk hierbij aan eigenschappen zoals demontabel, losmaakbaar en het gebruik van mechanische verbindingen. Deze bepalen het niveau van circulariteit en de herbruikbaarheid. Het bouwteam inrichten zodat het ontwerpproces en het denken ook circulair verandert, is hierbij essentieel. In het proces ‘van achter naar voren denken’ om hoogwaardig hergebruik op element en materiaalniveau mogelijk te maken. Het ontwerp begint bij de toekomstige bestemming voor de volgende generaties.

Brede blik op circulariteit

Materialen en constructie zijn belangrijk, maar zijn beslist niet de enige thema's binnen circulariteit. Primum integreert in projecten haar expertise op alle deelgebieden van duurzaamheid circulariteiten: water, afval, materialen & grondstoffen, mobiliteit & transport, sociale duurzaamheid, groen en energie. Dit vertaalt Primum in uitvoerbare maatregelen die aansluiten bij de ambitie van de klant.

Aanpak circulair ontwerpen en bouwen

In onze projecten rondom circulair ontwerpen en bouwen doorlopen we de volgende stappen:

  1. Doel en scope van het project bepalen, passend bij de ambitie en doelstellingen van de klant (vragen hierbij  zijn o.a.: betreft het een volledig concept, materiaaladvies of deeloplossing? Betreft het een gebied of gebouw?); 
  2. Programma van eisen doorgronden en/of opstellen; 
  3. Eerste adviesronde en feedback klant; 
  4. Tweede adviesronde en feedback klant; 
  5. Definitief advies; 
  6. Uitgewerkt ontwerp; 
  7. Begeleiden én opleiden van de uitvoerend aannemer zodat ons ontwerp en advies op de juiste wijze uitgevoerd kan worden.   

Wij adviseren zowel de B&U als GWW/infra sector op al deze gebieden. Lees meer over:

MaterialenLoket 
 Circulariteit in tenders (EMVI/BPKV)
 Materialenpaspoort
​​​​ Levenscyclusanalyse (LCA)
​​​​ BREEAM

Voor meer informatie over circulair ontwerpen en bouwen kun je contact opnemen met: