← CIRCULAIR ontwerpen en bouwen

Het MaterialenLoket

Het MaterialenLoket is een algemeen toegankelijk adviespunt waar onder andere architecten, ontwikkelaars, gemeentes, (project)organisaties, aannemers en andere bedrijven vragen kunnen stellen met betrekking tot duurzame (materiaal)keuzes en bouw-biologisch advies. Het MaterialenLoket biedt een laagdrempelige en betrouwbare manier om je vragen over materialen en bewust bouwen te stellen. Zo wil Primum de gehele bouwketen helpen om duurzame, gezonde en circulaire keuzes te maken.  

Onderbouwde, weloverwogen keuzes

Weloverwogen (materiaal)keuzes zijn essentieel voor het bereiken van de gestelde duurzaamheidsdoelen, zoals interne doelen of het behalen van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen EMVI) criteria. Echter, deze keuzes liggen niet altijd voor de hand. Er zijn oneindig veel bouwmaterialen beschikbaar maar vaak valt de keuze nog steeds op traditionele varianten, omdat dit goedkoper lijkt of omdat er veel ervaring is met de traditionele materialen. Dit is echter niet altijd de beste keuze wanneer we de gehele bouwfase of zelfs gehele levensduur bekijken. Andere materialen kunnen dezelfde of betere eigenschappen hebben en daarnaast ook nog voordelen bieden met betrekking op circulariteit, CO2-impact en andere duurzaamheidsaspecten. Over de gehele levensduur kan regelmatig goedkoper worden gebouwd, door anders over materialen na te denken. Echter, doordat er veel verschillende (nieuwe) bouwmaterialen zijn, met elk hun voor- en nadelen, is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Met het MaterialenLoket biedt Primum hier een oplossing voor. 

Aanpak MaterialenLoket

Met het MaterialenLoket helpen we partijen om de juiste materiaalkeuzes te maken. Dit doen we door deze keuzes zorgvuldig te onderbouwen en door de effecten van nieuwe materiaalkeuzes inzichtelijk te maken, zodat er voordelen behaald kunnen worden in bijvoorbeeld BPKV-aanbestedingen. Primum heeft de expertise in huis om bouw-biologisch advies te geven. Verder in het proces kunnen we vanuit het MaterialenLoket ook kwantitatieve onderbouwingen van materiaalkeuzes leveren. Dit doen we door het uitvoeren van Levenscyclusanalyses (LCA) of DuboCalc/MKI berekeningen, of door reeds bestaande berekeningen te vergelijken. Dit kan op het niveau van een grondstof, materiaal, product of een bouwwerk als geheel. Op deze manier helpen we je vanaf het materialenloket naar onderbouwde, weloverwogen duurzame keuzes

Materiaaladvies door Primum

  • Primum heeft grote ervaring met LCA’s, DuboCalc en MKI-berekeningen en is SBK en MRPI erkend. 
  • Primum heeft uitgebreide ervaring met de internationale regelgeving en is op de hoogte van de actuele en toekomstige ontwikkelingen rondom de LCA. Tevens werkt Primum mee in de NEN-commissie rondom dit thema.  
  • Primum heeft vele EMVI/BPKV tenders gewonnen op basis van MKI. Daarnaast heeft Primum bredere kennis van duurzaamheid om ook concreet advies te kunnen geven over het verlagen van de milieu-impact.  
  • Primum heeft ervaren, door het IBN (Institut für Baubiologie) gediplomeerde bouwbiologen in dienst. 
  • Primum is het enige duurzaamheidsadviesbureau wat in Nederland business to business adviezen verzorgt om bouwbiologisch bouwen voor aannemers mogelijk te maken in Nederland. 
  • Onze expertise is het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en dit vertalen in praktische maatregelen. Hierdoor kunnen we realistische en uitvoerbare duurzaamheidsmaatregelen adviseren. 

Voor meer informatie over het MaterialenLoket kun je contact opnemen met: