← CIRCULAIR en gezond BOUWEN

Circulaire GWW en circulaire infrastructuur

De Rijksoverheid wil in 2030 circulair werken, waarbij de focus ligt op het sluiten van kringlopen, hoogwaardig hergebruik van materialen en geen afval produceren. In aanbestedingen voor GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) en infrastructuur is circulariteit een belangrijk aspect. Circulariteit wordt steeds vaker beloond met of BPKV-korting (Beste Kwaliteit-Prijsverhouding, voorheen Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI)). Opdrachtgevers vragen om slimme ontwerpen waarin minder materiaal nodig is, waarin materiaal wordt toegepast met een lage milieu-impact, en/of waarin materiaal wordt hergebruikt.

Advies circulaire GWW en infrastructuur

Primum helpt opdrachtgevers (overheden, gemeente, provincies, etc) en opdrachtnemers (aannemers) om objecten voor circulaire GWW en infra te realiseren. In tenders berekenen we met DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator) wat de MKI (Milieu Kosten Indicator) van een kunstwerk is en adviseren we hoe deze verlaagd kan worden. Opdrachtgevers adviseren we over hoe circulair uit te vragen. We kunnen ook ontwerpadvies geven over technische materialen en biobased materialen, of over Design for Disassembly (DFD) en losmaakbaarheid in infra-objecten. Daarnaast begeleiden we organisaties bij visievorming over circulaire GWW, bijvoorbeeld in de startfase van een aanbesteding, en adviseren we ook breder over duurzaamheid op basis van onder andere het ambitieweb en de Aanpak Duurzaam GWW.

Circulaire infrastructuur en GWW door Primum

  • Primum heeft vele EMVI / BPKV tenders gewonnen, met de hoogste score voor het onderdeel duurzaamheid/circulariteit. Daarnaast heeft Primum bredere kennis van duurzaamheid om ook concreet advies te kunnen geven over het verlagen van de milieu-impact;  
  • Onze expertise is het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en dit vertalen in praktische maatregelen. Hierdoor kunnen we aan de hand van DuboCalc en MKI realistische en uitvoerbare maatregelen adviseren die echt impact hebben op circulariteit;
  • Primum heeft veel ervaring met de aanpak duurzaam GWW, o.a. in diverse (raam)contracten, voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat; 
  • Primum heeft veel ervaring met het berekenen van de MKI en het opstellen van de LCA’s (Levenscyclusanalyse) én het adviseren van uitvragende partijen over het toepassen van de MKI en DuboCalc in aanbestedingen.

Lees meer over:

 Circulariteit in aanbestedingen (EMVI en BPKV)
 MaterialenLoket
 DuboCalc en MKI
 LCA
 Aanpak Duurzaam GWW

Voor meer informatie over circulariteit meten kunt u contact opnemen met: