← gezonde en circulaire geBOUWEN

Bouwbiologisch advies

Bouwbiologie is de leer van de leefomgeving binnen in een gebouw in relatie tot de mens. Er wordt onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op een neutraal, stressveroorzakend of ziekmakend leefklimaat. Dat kunnen invloeden van binnen en buiten het gebouw zijn en het gebouw zelf. Bouwbiologie stelt de relatie tussen architectuur, cultuur, milieu en mens centraal. De bouwbiologie heeft 25 criteria die uitgangspunt vormen voor een gezonde, natuurlijke, duurzame en mooie leefomgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld om binnenklimaat, ontwerp en architectuur, milieu, energie en water, maar ook om eco-sociale aspecten. 

Aanpak bouwbiologisch advies

In ons bouwbiologisch advies, doorlopen we de volgende stappen:

 1. Doel en scope van het project bepalen, passend bij de ambitie en doelstellingen van de klant (vragen hierbij  zijn o.a.: betreft het een volledig concept, materiaaladvies of deeloplossing? Betreft het een gebied of gebouw?); 
 2. Programma van eisen doorgronden en/of opstellen; 
 3. Eerste adviesronde en feedback klant; 
 4. Tweede adviesronde en feedback klant; 
 5. Definitief advies; 
 6. Uitgewerkt ontwerp; 
 7. Begeleiden én opleiden van de uitvoerend aannemer zodat ons ontwerp en advies op de juiste wijze uitgevoerd kan worden.   

Bouwbiologisch advies door Primum

 • Primum heeft ervaren, door het IBN (Institut für Baubiologie) gediplomeerde bouwbiologen in dienst;  
 • Primum is het enige duurzaamheidsadviesbureau wat in Nederland business to business adviezen verzorgt om bouwbiologisch bouwen voor aannemers mogelijk te maken in Nederland; 
 • Onze expertise is het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en dit vertalen in praktische maatregelen. Hierdoor kunnen we realistische en uitvoerbare bouwbiologische maatregelen adviseren met een daadwerkelijke impact voor nieuwbouw, renovatie en gebiedsontwikkeling; 
 • Primum past de principes van de bouwbiologie en bij voorkeur toe in al haar projecten rondom circulair en gezond bouwen omdat het in onze optiek een heel belangrijk onderdeel van de circulaire economie vormt. 

Voor meer informatie over bouwbiologisch advies kun je contact opnemen met:

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863