← CIRCULAIR en gezond BOUWEN

LifeCycleAssessment voor gebouwen

Bij de ontwikkeling van een circulair gebouw, is het belangrijk om al in het begin van het ontwerpproces met het bouwteam na te denken over welke materialen en bouwproducten er gebruikt gaan worden en hier de milieu-impact van te bepalen. Wanneer je de milieu-impact koppelt aan de bouwkosten en exploitatiekosten, tezamen de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd, spreek je van een LifeCycleAssessment. Op basis van deze LifeCycleAssessment kun je goed verschillende gebouwen gedurende de gehele levenscyclus met elkaar vergelijken.  

Aanpak LifeCycleAssessment voor gebouwen

Eerst worden alle bouwproducten in kaart gebracht. Daarna maakt Primum een LCA voor al deze bouwproducten en berekent de bouwkosten en de kosten uit de exploitatiefase (Total Cost of Ownership, TCO). Vervolgens optimaliseren we samen met het bouwteam de gekozen materialen en bouwproducten voor de gehele levenscyclus. Van dit geoptimaliseerde ontwerp worden opnieuw LCA’s gemaakt, en worden opnieuw de bouwkosten en de exploitatiekosten berekend. Dit biedt inzicht in het verschil in milieu-impact en kosten. Zo’n verschil kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door hoe vaak een onderdeel moet worden vervangen. 

Voor meer informatie over LifeCycleAssessment voor gebouwen kunt u contact opnemen met:

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863