← CIRCULAIR en gezond BOUWEN

Gezonde en circulaire gebouwen

Bouwbiologie versterkt duurzaam circulair bouwen met het aspect van gezondheid voor mens en dier. Een gezond gebouw is gebouwd overeenkomstig de behoeften van een mens, zowel het gebouw zelf als de omgeving waarin het gebouw zich bevindt. Zo voldoet het onder andere aan het vereiste binnenklimaat, denk hierbij aan de volgende factoren: luchtsamenstelling, stof, schimmelgroei, ventilatie, geur, licht, luchttemperatuur binnen/buiten, warmtetransport, warmtestraling, zon, geluid, luchtvochtigheid, etc. Het is nog relatief onbekend dat ook materialisatie en omgeving enorme impact hebben op deze factoren. IBN heeft in het kader hiervan de ’25 Richtlijnen van bouwbiologie’ opgesteld, zodat bij iedere keuze ook de ecologische, economische en sociale aspecten worden afgewogen. Primum werkt met deze 25 richtlijnen. 

Bouwbiologisch advies

In bouwbiologisch advies staan de 25 richtlijnen van de bouwbiologie centraal. Deze vormen het uitgangspunt voor een gezonde, natuurlijke, duurzame en mooie leefomgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld om binnenklimaat, ontwerp en architectuur, milieu, energie en water, maar ook om eco-sociale aspecten. Primum geeft als enige partij in Nederland business-to-business bouwbiologisch advies.

Biobased bouwen

Door gebruik te maken van biobased materialen, creeer je een gezond binnenklimaat. De luchtkwaliteit is onder andere beter en er is geen uitstoot van tientallen verschillende vluchtige organische stoffen (VOC’s). De bioboased economie en de circulaire economie hangen nauw samen en zijn gecombineerd een belangrijke pijler binnen duurzaam bouwen en daarom adviseert Primum hier over.

Gezonde gebouwen certificeren

Met een WELL-certificaat heb je een bewijs dat aantoont dat een gebouw bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers. Primum helpt je met het projectmanagement van de WELL-certificering.

Gezonde gebieden

Een veilig fietspad, voldoende groen in de buurt en voldoende voorzieningen. Het zijn drie voorbeelden van kenmerken in de ruimtelijke omgeving die gezondheid van mensen op een positieve manier beïnvloeden. Primum ontwikkelde samen met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) de Gebiedsscan Gezondheid

Lees meer over:

 Bouwbiologisch advies 
 Biobased bouwen
 WELL Standard 
 LifeCycleAssessment van gebouwen 

Voor informatie over gezond ontwerpen en bouwen kun je contact opnemen met: