← gezonde en circulaire geBOUWEN

LifeCycleAssessment van gebouwen

Bij de ontwikkeling van een circulair gebouw, is het belangrijk om al in het begin van het ontwerpproces met het bouwteam na te denken over welke materialen en bouwproducten er gebruikt gaan worden en hier de milieu-impact van te bepalen. Wanneer je de milieu-impact koppelt aan de bouwkosten en exploitatiekosten, tezamen de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd, spreek je van een LifeCycleAssessment. Op basis van deze LifeCycleAssessment kun je goed verschillende gebouwen gedurende de gehele levenscyclus met elkaar vergelijken.  

Aanpak LifeCycleAssessment van gebouwen

Eerst worden alle bouwproducten in kaart gebracht. Daarna maakt Primum een LCA voor al deze bouwproducten en berekent de bouwkosten en de kosten uit de exploitatiefase (Total Cost of Ownership, TCO). Vervolgens optimaliseren we samen met het bouwteam de gekozen materialen en bouwproducten voor de gehele levenscyclus. Van dit geoptimaliseerde ontwerp worden opnieuw LCA’s gemaakt, en worden opnieuw de bouwkosten en de exploitatiekosten berekend. Dit biedt inzicht in het verschil in milieu-impact en kosten. Zo’n verschil kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door hoe vaak een onderdeel moet worden vervangen. 

Om op gebouwniveau inzicht te creëren in de milieu-impact van de verschillende bouwmaterialen en de mogelijke alternatieven heeft Primum een menukaart ontwikkeld. In deze menukaart kun je verschillende bouwmaterialen doorrekenen en met elkaar vergelijken op bijvoorbeeld CO2-uitstoot, opgeslagen biogeen CO2, stikstof, levenscycluskosten en een circulariteitsindex. Je kunt de impact van de uitgangssituatie berekenen en kan vervolgens maatregelen uit een menukaart selecteren en de resulterende impact van de nieuwe situatie berekenen. Hierdoor zie je in één oogopslag wat de impact is

LifeCycleAssessment van gebouwen door Primum

  • Met een LifeCycleAssessment van gebouwen maakt Primum circulair materiaalgebruik meetbaar;
  • Primum stelt dat circulair en gezond bouwen mogelijk is zonder meerkosten. Een LifeCycleAssessment van gebouwen toont dit aan.

Voor meer informatie over LifeCycleAssessment voor gebouwen kun je contact opnemen met:

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

max.drath@primum.nl

+31 6 129 97 863