← gezonde en circulaire geBOUWEN

WELL

Het meetbaar maken van de gezondheids- en welzijnsprestaties van gebouwen gebeurt door middel van het WELL-certificaat. Met een WELL-certificaat heb je een bewijs dat aantoont dat een gebouw bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers. Een groot verschil met andere duurzaamheidscertificaten, is dat dit certificaat op basis van prestaties gaat, bij de initiële certificering, maar ook daarna. Door jaarlijkse controles wordt de prestatie van het gebouw gewaarborgd.

Een efficiënt certificeringsproces

Bij een WELL-certificering komt veel kijken. Er moet aan een veelvoud van eisen voldaan worden en er moet een gedegen bewijslast geleverd worden gedurende het gehele proces, van ontwerp tot oplevering en gedurende de gebruiksfase. Primum helpt je met het projectmanagement van de WELL-certificering.

Voor informatie over WELL-certificeringen kun je contact opnemen met: