Circulaire economie en circulair bouwen

Een circulaire economie is een wereld zonder afval, waarin we onafhankelijk zijn van primaire grondstoffen en fossiele energie en waarin grondstoffenkringlopen worden gesloten. Primum adviseert organisaties bij het opstellen van andere businessmodellen op basis van leen- en leaseconstructies in plaats van op basis van bezit. We ondersteunen organisaties bij het ontwerpproces waarbij uitgangspunten zoals flexibiliteit, demontage gemak en efficiënt en milieuvriendelijk materiaalgebruik leidend zijn.

Anders denken over grondstoffen

Bij aanbestedingen is duurzaamheid steeds vaker doorslaggevend. Soms weegt het criterium duurzaamheid wel 40% mee bij de score voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijvings (EMVI-score). Primum helpt u om de vertaling te maken van uw duurzaamheidsbeleid naar concrete maatregelen. Dat kunnen aanpassingen zijn die verder gaan dan de standaardoplossingen en dus fors gunningsvoordeel opleveren. Denk aan de materiaalkeuze van een infrawerk, of een andere manier om transport te regelen.

Primum is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Madaster het Materialenpaspoort . We realiseren ons dat de traceerbaarheid van grondstoffen een essentieel aspect is. Zo kan de restwaarde van een object al vooraf beter in kaart worden gebracht. Gezamenlijk werken we toe naar scores voor circulariteit, zodat dit in de beoordelingen kunnen worden meegenomen.

Een andere manier om impact te realiseren is het verduurzamen van uw product en productieketen. Dit kan vanuit eigen visie of om uw doelstellingen te halen die rollen uit de CO2-Prestatieladder. Maar welke keuzes volgen hieruit voor uw producten? Kan u met minder materiaal uw product maken, of is er een alternatief materiaal? Door het uitvoeren van een ketenanalyse of een levenscyclusanalyse kunnen wij ook in dit proces ondersteunen. De productoptimalisaties die hieruit rollen, zorgen dat uw product beter aansluit bij het ideaal van de circulaire economie en u kostenvoordeel oplevert.

Waar kunnen we bij helpen?:

Het maken van een Madaster Materialenpaspoort
Het maken van DuboCalc-ontwerpen
Het invullen van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving-plan (EMVI)
Het maken van ketenanalyses of levenscyclusanalyses (LCA)
 

KWS Infra Utrecht
"Primum heeft ons uitstekend geholpen met het doorgronden van de circulaire uitvraag voor de snelfietsroute Arnhem – Wageningen. Door het praktisch meedenken van Primum is het ons gelukt in korte tijd een aanbieding in te dienen die maximaal scoorde op circulariteit en waarmee we het werk gewonnen hebben."