← CIRCULAIRe gww en circulaire infrastructuur

DuboCalc en MKI

De MKI (Milieu Kosten Indicator) is het resultaat van een levenscyclusanalyse (LCA) en is een methode om de milieueffecten te berekenen van een materiaal, bouwwerk of project. Hierbij wordt de gehele levenscyclus in beeld gebracht, van de winning van grondstoffen tot de sloop, waarbij al de relevante milieueffecten worden meegenomen in de berekening. De MKI beoordeelt in totaal elf milieueffecten, waaronder CO2-uitstoot, en zorgt daarmee voor een compleet beeld van de daadwerkelijke milieu-impact. Dankzij de MKI kan met één indicator de milieu-impact integraal worden vergeleken van verschillende scenario’s. De MKI stimuleert inschrijvers om met een zo duurzaam mogelijk voorstel te komen om het maximale voordeel te behalen bij de inschrijving. De aannemer wordt daarmee een ketenregisseur en stimuleert zijn ketenpartners (onderaannemers, leveranciers, transportbedrijven, etc.) om hun processen te verduurzamen. De MKI kan met DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator) berekend worden en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. De MKI-waarde van een Grond- Weg- en Waterbouw-werk wordt er inzichtelijk en vergelijkbaar mee. Deze methode wordt steeds vaker doorslaggevend bij EMVI-aanbestedingen. Daarom trainen wij ontwerpers en adviseren wij tenderorganisaties bij het maken van een goed DuboCalc-ontwerp. Primum kan ook LCA’s opstellen en toetsen. Met een productspecifieke LCA wordt het DuboCalc-ontwerp nóg nauwkeuriger en dit kan EMVI-voordeel opleveren. 

Aanpak DuboCalc en MKI

Op basis van de eerste berekening wordt inzicht verkregen in de materiële factoren. Dit inzicht wordt ingezet om het ontwerp te verduurzamen. Bij een succesvol project wordt DuboCalc in een vroeg stadium ingezet om de MKI-waarde te verbeteren. Het doel is het vinden van de slimste oplossing, die lage bouwkosten laat samengaan met lage milieukosten.  

Tijdens het aanbestedingsproces kunnen we je trainen en adviseren in het maken van een goed ontwerp met DuboCalc. We kunnen ook de volledige berekening uitvoeren en adviseren over optimalisaties in het ontwerp. Doorgaans doorlopen we de volgende stappen:  

  1. We maken een eerste berekening van het standaardontwerp;  
  2. We voeren een zwaartepuntanalyse uit;  
  3. Samen optimaliseren we het ontwerp;  
  4. Van de ontwerpalternatieven voeren we nieuwe berekeningen en analyses uit;  
  5. Samen bepalen we de kostenefficiëntie van de verschillende maatregelen.  

MKI en DuboCalc door Primum

  • Primum heeft vele EMVI / BPKV tenders gewonnen op basis van MKI. Daarnaast heeft Primum bredere kennis van duurzaamheid om ook concreet advies te kunnen geven over het verlagen van de milieuimpact;  
  • Onze expertise is het concreet en meetbaar maken van duurzaamheid en dit vertalen in praktische maatregelen. Hierdoor kunnen we aan de hand van DuboCalc en MKI realistische en uitvoerbare maatregelen adviseren met een daadwerkelijke impact voor circulaire GWW, gebiedsontwikkeling en gebouwen; 
  • Primum heeft grote ervaring met aanpak duurzaam GWW, o.a. in diverse (raam)contracten, voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat; 
  • Primum heeft veel ervaring met het berekenen van de MKI en het opstellen van de LCA’s én het adviseren van uitvragende partijen over het toepassen van de MKI en DuboCalc in aanbestedingen; 

Voor meer informatie over DuboCalc en MKI kun je contact opnemen met: