← CIRCULAIR ontwerpen en bouwen

Circulariteit in aanbestedingen

Bij aanbestedingen is duurzaamheid steeds vaker doorslaggevend. Soms weegt het criterium duurzaamheid wel 40% mee bij de score voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI-score of ook wel BPKV). Primum helpt je om de vertaling te maken van uw duurzaamheidsbeleid naar concrete maatregelen. Dat kunnen aanpassingen zijn die verder gaan dan de standaardoplossingen en dus fors gunningsvoordeel opleveren. Denk aan de materiaalkeuze van een infrawerk, of een andere manier om transport te regelen.

We ondersteunen je tevens in het onderbouwen van deze maatregelen, bijvoorbeeld met behulp van DuboCalc en MKI-berekeningen.

Wim Eenkhoorn - Beens Groep (Tender Oevertraject T20)
"Ik heb Primum leren kennen als een professionele partij op het gebied duurzaamheid, waarbij altijd gezocht wordt naar effectieve en realistische maatregelen op het gebied van duurzaamheid."
Herman Haaksema - KWS Infra Rotterdam
"Primum helpt KWS en haar opdrachtgever (de Gemeente Den Haag) bij het uitvoeren van de duurzaamheidsbeloftes die zijn gedaan voor de vernieuwing van het busplatform Den Haag Centraal."

Voor meer informatie over circulariteit binnen tenders kunt u contact opnemen met: