← CIRCULAIR ontwerpen en bouwen

Levenscyclusanalyse (LCA)

Duurzaamheid is een steeds belangrijkere factor voor de bouw. Als gevolg daarvan is het belangrijk om milieu-informatie over bouwmaterialen, producten en bouwwerken te kunnen overhandigen aan klanten en eindgebruikers. Onze levenscyclusanalyse experts helpen met het bewijzen van de duurzaamheid van producten en deze te toetsen aan (nationale en internationale) kwaliteitsnormen.

Met een levenscyclusanalyse (LCA) wordt inzichtelijk wat de milieubelasting van een product of dienst is. Hierbij wordt de gehele keten geanalyseerd. Per fase worden de milieueffecten en de impact hiervan duidelijk; vanaf de winning van de grondstoffen tot het einde van de levensfase van het product. De LCA is een concrete invulling van de thema's circulariteit en gezondheid. Ook is de LCA een belangrijke basis voor aanbestedingen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt, omdat het de impact van gemaakte (materiaal)keuzes kwantificeert, het vergelijken van keuzes mogelijk maakt en het verlagen van de impact faciliteert. De LCA is een ideaal instrument om de duurzame ontwikkeling van producten en hun productieketen te stimuleren.  

Waarom een levenscyclusanalyse?

Er zijn verschillende redenen om een LCA te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er een projectmatige LCA nodig is om een aanbesteding te winnen en om aan te tonen dat een product een lage milieuimpact heeft. Of wanneer de milieukostenindicator (MKI) van een product berekend moet worden om deze te kunnen verlagen. Wanneer een LCA alleen voor de Nederlandse markt nodig is, kunnen we een LCA opstellen conform de Nederlanse bepalingsmethode welke toegang geeft tot de Nationale Milieu Database (NMD). Deze LCA’s kunnen o.a. gebruikt worden als optimalisatie van een DuboCalc en MKI berekeningen, die veel gebruikt in tenders van o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, etc. Wanneer het gewenst is om een Europees erkende Environmental Product Declaration (EPD) op te stellen, doen we dit conform de EN15804 door middel van een MRPI®/EPD certificaat. Dit certificaat kangepubliceerd worden op het Europese Eco-Platform. Primum adviseert ook over welke type LCA het meest geschikt is, voor welke producten een LCA strategisch het meest voordelig is en hoe klanten de LCA’s kunnen gebruiken in hun commercie, waardoor het maximale uit de LCA’s gehaald wordt. 

Aanpak LCA

Bij het opstellen van een LCA kunnen we van A tot Z ontzorgen. Onze vragenlijst is het startpunt van de LCA en helpt om de benodigde productspecifieke informatie zo handig en vlot mogelijk boven tafel te krijgen. Waar nodig helpen we bij het verzamelen van de gegevens en het achterhalen van de ontbrekende kennis. Daarna zullen we de LCA opstellen en zullen we de resultaten inclusief milieutechnische zwaartepuntanalyse bespreken. Indien gewenst kunnen we samen kijken welke milieutechnische optimalisaties zinvol zijn. Indien gewenst of vereist, ter goedkeuring naar de externe reviewer sturen. Eventuele vragen of aanpassingen van de reviewer zullen we beantwoorden en/of verwerken. Naast dat Primum LCA's kan opstellen, heeft Primum ook door SBK en MRPI erkende LCA experts in huis die bevoegd zijn om LCA’s te reviewen.

LCA door Primum

  • Primum heeft veel ervaring met LCA’s en is SBK en MRPI erkend; 
  • Primum heeft uitgebreide ervaring met de internationale regelgeving en is op de hoogte van de actuele en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied; 
  • Primum heeft vele EMVI/BPKV tenders gewonnen op basis van MKI. Daarnaast heeft Primum bredere kennis van duurzaamheid om ook concreet advies te kunnen geven over het verlagen van de milieuimpact. 
ENCI - Dr.ir J. W. Frenay
“Vanuit ENCI als intermediair voor CBR (en ook van ENCI naar HTC als interne LCA expert) zijn wij erg tevreden met de aanpak van Primum met betrekking tot de uitgevoerde peer-review."

Voor meer informatie over het maken van LCA’s kun je contact opnemen met: