← CIRCULAIRE ECONOMIE EN CIRCULAIR BOUWEN

Levenscyclusanalyse

Een Levenscyclusanalyse (LCA) geeft inzicht in de milieu-impact van een product over de gehele levensduur: van de winning tot en met de sloop en verwerking. LCA’s worden steeds vaker opgenomen in certificeringsschema’s en EMVI-uitvragen. Terecht, want een LCA geeft een goed beeld van de duurzaamheid van een product.

Aanbod

Primum voert alle type LCA’s uit. De mate van detaillering is afhankelijk van het doel wat u voor ogen heeft;

  • Wij ondersteunen producenten die een gedetailleerde LCA willen maken van hun product voor een BREEAM certificering;
  • Wij ondersteunen bedrijven met een gedetailleerde LCA conform de SBK-Bepalingsmethode om een product op te nemen in de DuboCalc database;
  • Wij ondersteunen bedrijven die meer inzicht willen krijgen in de CO₂-emissies in hun keten, als onderdeel van de CO₂-Prestatieladder Niveau 4 of 5. Met dit inzicht brengen we vervolgens samen kansen om energie en CO₂ te reduceren in kaart.

Komen tot slimmere en duurzame producten

De analyse geeft u inzicht in de impact die uw product heeft en waar deze impact zich bevindt. Dit onderbouwt uw keuze voor bepaalde materialen en methodes, of geeft u handvatten voor verdere optimalisaties.

Primum is al jaren een erkend kennisinstituut als het gaat om ketenanalyses en heeft sinds 2009 tientallen analyses uitgevoerd. Hierbij zullen we met u de volgende stappen doorlopen:

  1. Samen bakenen we de scope van de analyse af;
  2. Primum voert de analyse uit conform de bijbehorende richtlijnen;
  3. Samen bepalen we kansen om energie en CO₂ te reduceren (CO₂-Prestatieladder);
  4. Primum stelt een rapport op met de resultaten conform de bijbehorende richtlijnen
ENCI - Dr.ir J. W. Frenay
“Vanuit ENCI als intermediair voor CBR (en ook van ENCI naar HTC als interne LCA expert) zijn wij erg tevreden met de aanpak van Primum met betrekking tot de uitgevoerde peer-review."

Voor meer informatie over het maken van LCA’s kunt u contact opnemen met: