← CIRCULAIR ontwerpen en bouwen

Materialenpaspoort

Een materialenpaspoort geeft restwaarde aan een bouwwerk. Hierdoor hoeven we het niet af te schrijven naar nul. In een materialenpaspoort wordt vastgelegd welke materialen er waar in een object zitten, de hoeveelheid en waarde van de materialen. Het gebouw wordt hierdoor een materialendepot. Ook kan er onderhouds- en demontage-informatie in worden opgeslagen. Dit stimuleert hergebruik, het sluiten van  materialenkringlopen en goed onderhoud. Bij aanbestedingen is een materialenpaspoort steeds vaker een eis, bijvoorbeeld bij gunning op meest circulaire inschrijving. Het materialenpaspoort levert hiervoor de bewijslast aan, maakt circulariteit meetbaar en stimuleert circulaire ontwerpkeuzes. 

Met een materialenpaspoort speel je in op de nieuwe wet- en regelgeving en de doelstellingen van de Nederlandse overheid om in 2030 50% circulair te zijn en  in 2050 100% circulair.  Het materialenpaspoort kan dan ook een middel zijn om circulariteit voor de gehele organisatie meetbaar te maken. Daarnaast biedt het inzicht bij de omgang met gevaarlijke stoffen, zoals de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. Deze stoffen moeten door de gehele productieketen worden gedocumenteerd in verband met veilige afdanking en hergebruik. Door bouwstoffen te documenteren, zullen grootschalige inventarisaties niet meer nodig zijn bij renovaties, zoals nu het geval is voor bijvoorbeeld asbest. 

Primum stelt materialenpaspoorten op voor zowel gebouwen als voor infrastructurele werken, als voor gebieden. 

Aanpak materialenpaspoort

Allereerst adviseert Primum over het gewenste detailniveau van het paspoort dat aansluit bij jouw vraag (recycling voor een project of meten op organisatieniveau, grondstoffen of materialen, al dan niet  toevoegen demontagehandleiding, toevoegen circulariteitsscore etc.). Vervolgens kiezen we samen het type paspoort en het het type platform. Onze gestructureerde data-uitvraag zorgt ervoor dat de benodigde informatie efficiënt verzameld wordt. Daarna wordt de benodigde informatie ingelezen en/of uitgewerkt in een digitaal model. Daarnaast bieden we ook aanvullende diensten aan: 

 • BIM-model opstellen of aanpassen, indien het dit niet beschikbaar is of niet voldoet aan de eisen; 
 • Trainingssessie met de BIM-modelleur waardoor deze in de toekomst zelf een goed BIM-model kan opstellen; 
 • BIM-model verrijken met productspecifieke informatie waardoor de circulariteitsscore verbetert; 
 • Een daarvoor benodigde LCA opstellen of toetsen; 
 • Een verklarende rapportage opleveren of werksessie geven als toelichting op het materialenpaspoort en de toepassing hiervan; 
 • Advies bij het schrijven van EMVI-paragrafen over de inzet van het materialenpaspoort; 
 • Training bij het paspoort als circulaire ontwerptool (adaptief, modulair en demontabel bouwen en materiaalkeuze); 
 • Inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een eigen digitaal platform voor materialenpaspoorten; 
 • Een LCA/LCC uitvoeren voor een uitgebreidere circulariteitsscore en completer beeld van de milieu-impact. 

Materialenpaspoort door Primum

 • Primum heeft ervaring met een groot aantal paspoorten in bouw en infra, zoals op Schiphol Trade Park; 
 • Primum is betrokken bij de ontwikkeling van het materialenpaspoort en de opzet en ontwikkeling van verschillende platformen waar onder het Madaster platform; 
 • Primum was betrokken bij de ontwikkeling van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, als onderdeel van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050;   
 • Primum is betrokken bij CB’23 met als doel vóór 2023 nationale afspraken op te stellen over circulair bouwen;  
 • Primum is betrokken bij de Materialenexpeditie met als doel het opdoen van praktijkervaring met het materialenpaspoort voor infra;
 • Primum biedt naast het paspoort een brede set ingenieursdiensten op het gebied van duurzaamheid en circulair en gezond bouwen.  

Voor meer informatie over het Materialenpaspoort kun je contact opnemen met: