Het MaterialenLoket

Het MaterialenLoket is een algemeen toegankelijk adviespunt waar onder andere architecten, ontwikkelaars, gemeentes, (project)organisaties, aannemers en andere bedrijven vragen kunnen stellen met betrekking tot duurzame materiaalkeuzes. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe kan ik met duurzame materialen isoleren zonder meerkosten?” of “Op welke manieren kan ik een lagere milieu-impact behalen ten opzichte van gebruik van standaard beton. De materiaalkeuzes die worden gemaakt binnen een project zijn bepalend voor de uiteindelijke duurzaamheids- en circulariteitsscore van een bouwwerk. Daarnaast kan de keuze voor gezonde of biobased materialen leiden tot een gezonder gebouw waar een hogere levenskwaliteit wordt gerealiseerd.

Onderbouwde, weloverwogen keuzes

Weloverwogen keuzes zijn essentieel voor het bereiken van de gestelde doelen, zoals interne doelen of het behalen van EMVI criteria. Echter, deze keuzes liggen niet altijd voor de hand. Primum heeft de expertise in huis om te ondersteunen in het maken van onderbouwde keuzes. Het MaterialenLoket biedt een laagdrempelige en betrouwbare manier om je vragen over materialen te stellen. Zo wil Primum de gehele bouwketen helpen om duurzame, gezonde en circulaire keuzes te maken. 

De materialen die geschikt zijn voor een bouwwerk, zijn eindeloos en vaak is de meest voor de hand liggende keuze het materiaal wat altijd al wordt gebruikt, of vandaag in aankoop het voordeligst is. Dit is echter niet altijd de beste keuze wanneer we de gehele bouwfase of zelfs gehele levensduur bekijken. Andere materialen kunnen dezelfde of betere eigenschappen hebben en daarnaast ook nog voordelen bieden met betrekking op circulariteit, CO2-impact en overige duurzaamheidsaspecten. Over de gehele levensduur kan wellicht zelfs goedkoper worden gebouwd, door anders over materialen na te denken.

De keuze voor een ander materiaal dient wel onderbouwd te worden. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om de nieuwe materiaalkeuze ook voordelen te laten bieden binnen de gestelde beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen EMVI) kaders van een aanbesteding. Dit doen wij door het uitvoeren van Levenscyclusanalyse (LCA) of DuboCalc/MKI berekeningen, of door reeds bestaande berekeningen te vergelijken. Dit kan op het niveau van een grondstof, product of een bouwwerk als geheel. Ook hebben wij de expertise in huis om bouw-biologisch advies te geven. Op deze manier helpen wij u vanaf het materialenloket naar onderbouwde, weloverwogen duurzame keuzes.

Van globaal naar detail

Elke vraag omtrent materialen is anders. In sommige situaties is een kort globaal advies al afdoende, waar andere situaties vragen om gedetailleerde impact-berekeningen. Daarom behandelen wij elke vraag afzonderlijk. Door onze ervaring op het gebied van materialen en de verschillende expertises die wij in huis hebben, kunnen wij zodoende uw vraag snel en efficiënt beantwoorden.

Voor meer informatie over het MaterialenLoket kunt u contact opnemen met: