Duurzaamheidsvisie en -strategie

Waar naartoe en hoe?

Elke organisatie weet tegenwoordig dat het iets moet doen met duurzaamheid.

Internationaal beleid zoals het Akkoord van Parijs, de SDGs, de Europese Richtlijn voor Niet-Financiële Verslaglegging en het landelijke Klimaatakkoord laten er geen twijfel over bestaan: duurzaamheid is de nieuwe norm geworden. Dit geldt voor alle typen organisaties, van bedrijf tot overheid.  

We merken dat organisaties die nog geen duurzaamheidsvisie en -strategie hebben de druk voelen om hiermee aan de slag te gaan. Terwijl organisaties die al wel een beleid hebben, merken dat het niet meer voldoende is om uitsluitend aan eisen vanuit de wetgeving of vanuit klanten te voldoen. Het is noodzakelijk om verder te kijken naar hogere ambities en verdergaande acties om onderscheidend te zijn en blijven. 

Maar waar te beginnen? Hoe maak je duurzaamheid voor jouw organisatie concreet? Als iedereen ‘de duurzaamste’ wilt zijn, hoe zorg je er dan voor dat het verhaal van jouw organisatie onderscheidend en herkenbaar blijft?

Duurzaamheidsvisie en -strategie met Primum

Primum helpt organisaties deze vragen te beantwoorden. Daarnaast helpt Primum om strategische keuzes te maken zodat organisaties tot hun eigen duurzaamheidsidentiteit komen (visie) en helpt Primum bij het opstellen van een plan om het waar te maken (strategie).

Dit doen we door de onderzoeken op welke kenmerkende, bij het kernproces van de organisatie passende manier er echt impact gemaakt kan worden op duurzaamheid te benoemen. Welke concrete duurzaamheidsthema’s daar bij horen, kan voor verschillende organisaties anders zijn.  Zo ontstaat er een visie en strategie van binnenuit die stapsgewijs loopt van hogere naar lagere abstractieniveaus en van wensen naar acties, met respect voor het eigen tempo van de organisatie.

Een duurzaamheidsvisie en -strategie maken we ‘onderscheidend, concreet en meetbaar’ door de juiste, en soms moeilijke, vragen te stellen, die de tand des tijds kunnen doorstaan. Ook gebruiken we zowel kwantitatieve als kwalitatieve data en bewezen methodes, die duurzaamheid voor iedereen in een organisatie tastbaar en concreet maakt, in begrijpbare taal.

Ons multidisciplinaire team heeft ervaring met advisering van zowel bedrijven als overheden en andere organisaties. Naast onze expertise op het gebied van strategie, hebben we ook expertise op het gebied van uitvoering en monitoring van duurzaamheidsmaatregelen. Zo helpen we kleine en grote organisaties om onafhankelijk een duurzame bedrijfsvoering te kunnen voeren.

Tip: maak een tijdlijn met alle voor jouw organisatie relevante ontwikkelingen

Lees meer over onze expertises:

Duzan Doepel - Doepelstrijkers architecten
"Onze uitwerking van de energievisie voor Kustplaats IJmuiden aan Zee, met als doel een klimaatneutraal gebied te ontwikkelen, heeft bijgedragen aan het uitwerken van een bredere duurzaamheidsvisie voor het gebied. Een visie die mensen kunnen ervaren en die bijdraagt aan de levenskwaliteit voor bewoners en bezoekers van Kustplaats IJmuiden aan Zee. De opgeleverde stukken zijn direct bruikbaar geweest als input voor het fasedocument voor de verdere ontwikkeling van het gebied."