← duurzaamheidsVISIE EN -STRATEGIE

Transparante duurzaamheidsverslaglegging

Transparant over duurzaamheidsprestaties

Bedrijven doen er goed aan een aansprekend en goed onderbouwd verhaal te ontwikkelen over hun toegevoegde waarde, voor de markt en voor de maatschappij. Dit geldt voor bedrijven in alle sectoren.

De behoefte voor een transparant duurzaamheidsverslag komt vaak van de klanten van onze klanten, van investeerders die geen risico’s willen lopen op de lange termijn of vanuit eigen motivatie. We stimuleren bedrijven altijd om een zo open mogelijk verslag te maken. Dat betekent dat naast de behaalde successen ook eerlijk moet worden gecommuniceerd over dilemma’s en zwakke punten. Dit maakt het verslag geloofwaardiger, en dat wordt gewaardeerd door stakeholders.

Duurzaamheidsverslaglegging door Primum

Dankzij onze grote ervaring met het produceren van jaarverslagen, begrijpen we goed wat er nodig is om een eerlijk, aansprekend en gebalanceerd verslag te maken. We zorgen voor de uitwerking van het verhaal, dat recht doet aan de identiteit van de organisatie. Onderdeel van dit verhaal is kwantitatief inzicht in niet-financiële prestaties. Primum helpt bij het verzamelen van de cijfers en bij de juiste interpretatie ervan. Dit werken we uit in een jaarverslag over duurzaamheid.

In ieder duurzaamheidsverslag komen doorgaans een aantal vaste elementen terug:

  • Stakeholders: Nadat de stakholders en de doelgroep bekend zijn, halen we bij enkele interne en externe stakeholders op wat duurzaamheid voor hen betekent of kan gaan betekenen.
  • Cijfers: Er bestaat geen verslag zonder kwantitatieve prestaties. We coördineren het verzamelen van de cijfers en helpen bij de juiste interpretatie van de cijfers. Indien gewenst kan Primum advies leveren hoe de monitoring van de prestaties structureel in te richten en te verbeteren.
  • Verslaggevingsrichtlijnen: Voor de vorm van het verslag maken we regelmatig gebruik van de internationale GRI-richtlijn en de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De GRI richtlijnen zijn wereldwijd de standaard, die helpen om te toetsen of het verslag volledig is.
  • Vormgeving: We kunnen zowel partijen aanbevelen waar we ervaring mee hebben, als samenwerken met vormgevers die door onze klanten worden aangedragen.

 

Voor meer informatie over het schrijven van een Duurzaamheidsverslag kunt u contact opnemen met: