← duurzaamheidsVISIE EN -STRATEGIE

Circulair beleid

De doelstelling van de Nederlandse overheid op het gebied van circulariteit is om in 2050 volledig circulair te zijn. We zitten in de transitie naar een circulaire economie. Veel is nieuw, en daardoor soms ook onduidelijk. Toch moeten we nú al nadenken over deze circulaire economie en hoe je met jouw organisatie hieraan kunt bijdragen. Zo wordt circulariteit onderdeel van jouw business en loop je in de pas met de regelgeving en sturing vanuit de overheid. Primum helpt organisaties met het ontwikkelen van circulair beleid.

Wat is circulair beleid?

Circulair beleid bestaat uit een visie, doelstellingen, aanpak en een systeem om het effect van de aanpak te monitoren en indien nodig bij te sturen. We werken samen een visie en doelstellingen uit en we ontwikkelen een routekaart. In de routekaart staat welke concrete maatregelen een organisatie neemt om met haar business meer circulaire impact te maken. Hier staat ook in hoe die maatregelen in de organisatie worden geïmplementeerd. De routekaart verschilt qua inhoud per organisatie. Als jouw organisatie al een stevig duurzaamheidsbeleid heeft, dan ligt de focus op inhoudelijke maatregelen. Als er nog geen duurzaamheidsbeleid in jouw organisatie is, dan wordt ook uitgebreid uitgewerkt welke stappen op organisatorisch niveau genomen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van monitorings- en sturingsmechanismen.

Circulair beleid met Primum

Primum coördineert het proces om tot circulair beleid te komen en levert de inhoudelijke kennis, maar samenwerking is erg belangrijk. Jij hebt tenslotte alle kennis over jouw organisatie. Daarnaast is draagvlak in de organisatie erg belangrijk voor het succes van het circulaire beleid. Door de organisatie vanaf het begin te betrekken in dit proces, creëer je draagvlak. Om circulair beleid te ontwikkelen doorlopen we drie fases:

    1. Visie en ambities bepalen
    2. Doelstellingen formuleren
    3. Routekaart ontwikkelen

Visie en ambities bepalen

Primum voert een analyse uit de om impact van het thema circulariteit op jouw organisatie te bepalen. Dit helpt bij het kiezen van een positionering ten aanzien van circulariteit. De positionering bepalen we samen tijdens een brainstorm, waarbij we toewerken naar een heldere visie en bepalen hoe ambitieus de plannen worden. Wanneer jouw organisatie bijvoorbeeld veel kennis heeft over het toepassen van verschillende soorten materialen in gebouwen, kan ‘positieve impact maken door het gebruik van circulaire materialen’ een belangrijk onderdeel worden van de visie.

Doelstellingen ontwikkelen

Met behulp van SMART doelstellingen concretiseren we wat jouw organisatie wilt bereiken. Wij zorgen ervoor dat jij goed zicht krijgt op wat verschillende doelstellingen voor jouw organisatie betekenen. Daarna bepalen we samen welke doelstelling haalbaar is én past bij het ambitieniveau. Een voorbeeld van een doelstelling van een overheidsorganisatie is dat in 2023 in elke aanbesteding is opgenomen dat een materialenpaspoort moet worden opgeleverd.

Routekaart ontwikkelen

In de routekaart beschrijven we waar jouw organisatie de komende tijd mee aan de slag gaat, en welke mijlpalen bereikt worden om uiteindelijk de doelstellingen te behalen. Primum weet precies welke maatregelen welk effect opleveren en we bepalen samen welke maatregelen gekozen worden. Een korte termijn maatregel voor een bouwbedrijf is bijvoorbeeld om een aantal pilotprojecten uit te voeren met losmaakbare kozijnen. Een voorbeeld van een lange termijn maatregel is om, na een geslaagde pilot, losmaakbare kozijnen op te nemen in het standaard Programma van Eisen. Naast inhoudelijke maatregelen werken we ook samen uit welke stappen genomen moeten worden om de maatregelen te implementeren en wat voor monitorings- en sturingssysteem bij jullie organisatie past.

Voor meer informatie over Circulair beleid kun je contact opnemen met: