← duurzame gebiedsontwikkeling

Aanpak Duurzaam GWW

In 2017 is de Green Deal GWW ondertekend door allemaal verschillende partijen uit de GWW-sector, van opdrachtgever en opdrachtnemer tot leverancier en kennisinstelling, met als doel het verduurzamen van de GWW sector. De Aanpak Duurzaam GWW is vervolgens ontwikkeld om er onder andere voor te zorgen dat in aanbestedingen op gelijke wijze wordt beoordeeld op duurzaamheid. Sindsdien krijgen wij steeds vaker de vraag van zowel projectontwikkelaars en aannemers als overheden zoals waterschappen, provincies en gemeentes om hen hierbij te ondersteunen.

 Advies toepassing Aanpak Duurzaam GWW

Wij adviseren over de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW in projecten. De Aanpak beschrijft het proces dat nodig is om duurzaamheid te integreren in alle fasen van projecten en bevat vier praktische instrumenten die dit proces ondersteunen: de Omgevingswijzer, het Ambitieweb, de CO2-Prestatieladder en DuboCalc.

De Aanpak Duurzaam GWW volgt zes vaste stappen om duurzaamheid te integreren in GWW-projecten, ongeacht de fase waarin een project zich bevindt. Deze zes stappen zijn gevisualiseerd in onderstaand proces. Aan de hand van deze stappen werken we in een iteratief proces de kansen, ambities en concrete maatregelen voor duurzaamheid uit.

Proces Aanpak Duurzaam GWW Primum

Gedurende het proces leggen we keuzes en onderbouwingen vast in een aantal producten. Deze producten dienen niet alleen als basis voor het duurzaam uitvoeren van het project, maar kunnen ook ter inspiratie zijn voor het implementeren van de Aanpak in andere projecten van de opdrachtgever. Zo dragen we bij aan het opbouwen van de benodigde kennis en ervaring binnen de organisatie.

Voorbeelden van deze producten zijn:

  • GIS-scan van de omgeving om duurzame lokale kansen in kaart te brengen;
  • Ambitiesessies om te komen tot gedragen en realistische ambities en een reeks van concrete en soms innovatieve maatregelen;
  • Berekening duurzaamheidseffecten middels DuboCalc en CO2-berekeningen.

Aanpak Duurzaam GWW met Primum

Uniek aan het advies en de begeleiding van Primum is de combinatie van:

  • Onze ervaring met de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW in diverse (raam)contracten, o.a. voor Rijkswaterstaat;
  • Onze kennis van duurzaamheid en duurzaamheidsvisies en ambities en strategieën;
  • Onze specialistische kennis van bepaalde duurzaamheidsthema’s.

Primum ondersteunde eerder diverse aannemers bij de implementatie van de Aanpak in hun projecten en bij het gebruiken van de instrumenten als het Ambitieweb om duurzame afwegingen te maken in ontwerpprocessen.

Voor meer informatie over Aanpak Duurzaam GWW kun je contact opnemen met: