← duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling

Wij adviseren en begeleiden onder andere projectontwikkelaars en gemeentes bij de ontwikkeling van een duurzame wijk.  Dit doen wij voor zowel bestaande woonwijken waar de nadruk ligt op de verduurzaming, als op nieuw te ontwikkelen gebieden ofwel duurzame gebiedsontwikkeling. Wij benaderen duurzame gebiedsontwikkeling in de volle breedte: gezondheid voor mens en natuur, circulariteit van grondstoffen, energie, mobiliteit, werk en sociale activiteiten.

Aanpak Duurzame en Gezonde Gebiedsontwikkeling

Onze aanpak bestaat uit de volgende drie stappen:

1) Duurzaamheidsvisie vormen

 De eerste stap bestaat uit het visualiseren van de sociale en geografische kenmerken van een locatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demografie, biodiversiteit en hittestress. Hiervoor gebruiken we de volgende ondersteunende tools:

 • GIS
 • Tygron

Hierdoor kunnen we goed de kansen en uitdagingen voor een gebied in kaart brengen. Daarnaast zijn deze tools geschikt voor het uitvoeren van stresstesten en het snel, transparant en integraal verkennen en afstemmen van adaptatie-strategieën. In de volgende stappen kunnen op basis van die informatie duurzame maatregelen gekozen worden die daadwerkelijk passend zijn voor de fysieke en sociale omgeving. Hiermee bieden ze ondersteuning in het toekomstbestendig maken van nieuwe en bestaande woonwijken.

Met behulp van aanvullend deskresearch en workshops met relevante stakeholders vormen we samen met het projectteam een duurzaamheidsvisie voor een gebied. Deze visie kan bijvoorbeeld opgenomen worden in interne en externe presentaties en communicatiemiddelen of in een voorlopig ontwerp.

2) Duurzaamheidsstrategie bepalen

Vervolgens bepalen we welke concrete ambities moeten worden behaald om de visie in de praktijk te brengen. Dit doen we ook weer met relevante stakeholders, specialisten en het projectteam door middel van deskresearch en workshops. In deze workshop helpen we de deelnemers in het maken van keuzes. Hoe duidelijker voor een bepaalde ambitierichting wordt gekozen, hoe sterker deze vervolgens in de uitwerking en praktijk tot uiting kan komen.

3) Maatregelen en acties vastleggen en uitvoeren

Om de ambities uit stap 2 te behalen, bepalen we welke acties en maatregelen hiervoor nodig zijn. Deskresearch en workshops zijn hierbij belangrijk, maar ook onze  maatregelendatabase met meer dan 500 duurzaamheidsmaatregelen. Tot slot adviseren we hoe deze maatregelen en acties geïntegreerd moeten worden in het ontwikkelingsproces. Ook als er technische berekeningen of advisering nodig is, kunnen wij deze al in een vroeg projectstadium geven zodat er een haalbare en realistische maatregelenset wordt samengesteld. Wij zijn specialist op de volgende gebieden:

 • Circulariteit, circulair bouwen;
 • Circulariteit meten o.a. DuboCalc, LCA en LCC voor gebouwen;
 • Energiescenario’s, inclusief WKO advisering
 • Klimaatadaptatie;
 • Biodiversiteit;
 • Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen
 • BREEAM gebiedsontwikkeling;
 • GPR gebied;
 • Gezond stedelijk leven.

Gezonde stedelijke gebiedsontwikkeling door Primum

Ons advies en onze begeleiding is een unieke combinatie van:

 • Onze kennis van stedelijke gebieden en het proces van ontwikkeling en transformatie hiervan;
 • Onze kennis van duurzaamheid en duurzaamheidsvisies, -ambities en strategieën;
 • Onze specialistische kennis van duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie;
 • Doordat wij onderdeel zijn van ingenieursbureau Aveco de Bondt, zorgen wij naast advies en begeleiding óók voor de vertaalslag naar technische toepassingen voor de uitvoering.

Voor meer informatie over Duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling kun je contact opnemen met: