← duurzame gebiedsontwikkeling

Advies aanbestedingen Gezond Bouwen

Bij aanbestedingen speelt gezondheid en levenskwaliteit steeds vaker een rol. Maar hoe kun je hier binnen jouw project op inspelen, welke thema’s zijn van belang en hoe kan dit concreet en meetbaar gemaakt worden? Primum ondersteunt  je om de vertaling te maken van de vraag naar concrete maatregelen. Wij helpen met het identificeren van risico’s en kansen, bijvoorbeeld op basis van geodata, en het stellen van de ambities en het nemen van de juiste maatregelen om echt het verschil te maken.

Voor meer informatie over Advies bij aanbestedingen rondom Gezond Bouwen kun je contact opnemen met: