← duurzame gebiedsontwikkeling

Gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling

Hoe kan je met een vastgoedontwikkelingsproject bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers? En waar kun je binnen jouw project echt impact maken? Aan de hand van input van stakeholders en geodata, helpen wij om te bepalen welke thema’s op het gebied van een gezonde gebouwde omgeving en levenskwaliteit voor jouw project van belang zijn en waar je het verschil kunt maken. Zowel voor de toekomstige gebruikers, als voor de omgeving. Door binnen jouw project de ambitie te bepalen, krijgt het project focus. Aan de hand hiervan kun je gericht concrete maatregelen nemen om deze ambities te realiseren en meetbaar te maken.

We ondersteunen met het identificeren van risico’s en kansen, brengen hiervan de wetenschappelijk onderbouwde effecten van in kaart, ondersteunen je met het stellen van de ambities en het nemen van de juiste maatregelen om echt het verschil te maken. Ook geven wij advies  over duurzaam materiaalgebruik voor jouw  vastgoedontwikkeling. Daarmee kunnen wij je helpen van ambitie bepaling tot en met ontwerp.

Voor meer informatie over gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling kun je contact opnemen met: