← duurzame gebiedsontwikkeling

Integrale Duurzame Wijkaanpak

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met grote uitdagingen, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. En dat komt bovenop de huidige plannen van onderhoud en beheer, omgang met stakeholders en meegaan met technische innovaties.

Met gemeente en stakeholders op weg naar optimale wijkinrichting

Primum heeft met Aveco de Bondt een aanpak ontwikkeld die gemeenten helpt om deze uitdagingen om te buigen tot kansen. Het resultaat is een effectief en in de praktijk toe te passen plan waarbij ieder aspect van een wijk wordt meegenomen: Dé integrale duurzame wijkaanpak. Deze aanpak volgt een stappenplan die naast de traditionele stappen Analyse, Ontwerp, Realisatie en Beheer een nieuwe stap kent, genaamd Keuze strategie. Tijdens deze stap worden de geanalyseerde kenmerken van een wijk tegen elkaar afgewogen op basis van kansen, risico's, haalbaarheid en maakbaarheid. Dit wordt gedaan in combinatie met de ambities, visies en doelen van de verschillende stakeholders, waaronder uiteraard bewoners. Samen gaan we op weg naar een optimale inrichting van de wijk.

Integrale duurzame wijkaanpak met Primum

De aanpak van Primum om nieuwe uitdagingen zoals de energietransitie en klimaatadaptatie bij gemeentes aan te pakken is uniek:

  • Geen enkele aanpak is zo integraal als deze;
  • Grote betrokkenheid van alle stakeholders;
  • Praktijk gericht: De strategische beslissingen zorgen voor een toekomstgerichte openbare ruimte.

Alleen door álle aspecten binnen een wijk mee te nemen en met elkaar te laten interacteren, is het mogelijk om strategische beslissingen te nemen en daardoor de openbare ruimte slimmer – en efficiënter – voor te bereiden op de toekomst. Dit doen we graag samen met jou, zodat we deze aanpak nog verder kunnen door ontwikkelen en we van elkaar kunnen leren!

Voor meer informatie over de Integrale Duurzame Wijkaanpak kun je contact opnemen met: