Gezonde gebouwde omgeving

Wij willen gebouwen en omgevingen realiseren die gezond zijn voor de gebruikers, waar mensen echt gezonder leven. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen waar patiënten sneller herstellen dankzij de positieve eigenschappen van het gebouw. Dit doen wij door wetenschap, omgevingsfactoren, innovaties en de te bouwen omgeving te verbinden. Wij kijken hierbij project specifiek wat de vraag is en waar de behoefte ligt. Zo zijn de gezondheidseffecten van geluidsoverlast voor de mens in de stad groot, maar zal dit in een stiltegebied anders zijn.

Wij vertalen wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezond en duurzaam bouwen en de effecten van omgevingsfactoren naar concrete maatregelen die binnen projecten geïmplementeerd kunnen worden en een aantoonbaar gezondere omgeving realiseren.

We kunnen u helpen bij:

Het opzetten en uitvoeren van een BREEAM-project
Het geven van advies bij aanbestedingen
Gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling
Een WELL-certificaat

Duzan Doepel - Doepelstrijkers architecten
"Onze uitwerking van de energievisie voor Kustplaats IJmuiden aan Zee, met als doel een klimaatneutraal gebied te ontwikkelen, heeft bijgedragen aan het uitwerken van een bredere duurzaamheidsvisie voor het gebied. Een visie die mensen kunnen ervaren en die bijdraagt aan de levenskwaliteit voor bewoners en bezoekers van Kustplaats IJmuiden aan Zee. De opgeleverde stukken zijn direct bruikbaar geweest als input voor het fasedocument voor de verdere ontwikkeling van het gebied."