Gezonde gebouwde omgeving

Wij willen gebouwen en omgevingen realiseren die gezond zijn voor de gebruikers, waar mensen echt gezonder leven. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen waar patiënten sneller herstellen dankzij de positieve eigenschappen van het gebouw. Dit doen wij door wetenschap, omgevingsfactoren, innovaties en de te bouwen omgeving te verbinden. Wij kijken hierbij project specifiek wat de vraag is en waar de behoefte ligt. Zo zijn de gezondheidseffecten van geluidsoverlast voor de mens in de stad groot, maar zal dit in een stiltegebied anders zijn.

Wij vertalen wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezond en duurzaam bouwen en de effecten van omgevingsfactoren naar concrete maatregelen die binnen projecten geïmplementeerd kunnen worden en een aantoonbaar gezondere omgeving realiseren.

We kunnen u helpen bij:

Het opzetten en uitvoeren van een BREEAM-project
Het geven van advies bij aanbestedingen
Gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling
Een WELL-certificaat