← Gezonde gebouwde omgeving

Gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling

Hoe kan uw vastgoedontwikkeling bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van haar gebruikers? En waar kunt u binnen uw project echt impact maken? Aan de hand van input van stakeholders en geodata, helpen wij u te bepalen welke thema’s op het gebied van een gezonde gebouwde omgeving en levenskwaliteit voor uw project van belang zijn en waar u het verschil kunt maken. Zowel voor de toekomstige gebruikers, als voor de omgeving. Door binnen uw project de ambitie te bepalen, krijgt het project focus. Aan de hand hiervan kunt u gericht, concrete maatregelen nemen om deze ambities te realiseren en meetbaar te maken.

We ondersteunen u met het identificeren van risico’s en kansen, brengen hiervan de wetenschappelijk onderbouwde effecten van in kaart, ondersteunen u met het stellen van de ambities en het nemen van de juiste maatregelen om echt het verschil te maken.

Voor meer informatie over gezonde en duurzame vastgoedontwikkeling kunt u contact opnemen met: