← MVO STRATEGIE EN VERSLAGLEGGING

ISO 14001

Met het ISO 14001 certificaat laat u zien hoe belangrijke milieu-impact op thema’s als energie, grondstoffen en afval en vervuiling beheerst. Het richt zich sterk op het continu verbeteren van milieuprestatie.

Een ISO 14001 certificaat is een goede aanvulling op een CO₂ Bewust Certificaat (CO₂-Prestatieladder). Het geeft een meer integrale invulling aan het thema milieu, omdat het verder gaat dan het een meer integrale invulling aan het thema milieu, omdat het verder gaat dan het thema CO₂. Primum helpt u met het in kaart brengen van de thema’s en ondersteunt u in het doorgronden en het invullen van de eisen. Zo kunt u na certificering zelf aan de slag.

Onze werkwijze

Primum kan u ondersteunen in het opzetten van het systeem, maar kan ook volledige ontzorging bieden. Dat hangt helemaal af van uw wensen. Tijdens het proces zullen we de volgende stappen doorlopen:

  1. We brengen de belangrijke effecten van uw bedrijfsactiviteiten en de keten op het milieu in kaart;
  2. Samen bepalen we focusthema’s en werken we deze uit;
  3. Samen benoemen we doelstellingen en maatregelen voor verbeteren van milieuprestaties;
  4. We ondersteunen u bij het creëren van interne bewustwording, training en communicatie.

Voor meer informatie over ISO 14001 kunt u contact opnemen met: