← MVO STRATEGIE EN VERSLAGLEGGING

CO₂-Prestatieladder

Vanuit de markt wordt de vraag naar de CO₂-Prestatieladder steeds groter. Er worden gunningsvoordelen bij aanbestedingen uitgegeven en de ladder wordt door steeds meer publieke en private organisaties ingezet om hun inkoop te verduurzamen. Maar hoe werkt dit en waar moet u beginnen?

Wat levert het op?

De CO₂-Prestatieladder brengt de CO₂-uitstoot in kaart van het hele bedrijf of een onderdeel ervan, bijvoorbeeld een kantoor of project. Op basis hiervan kan het bedrijf effectieve maatregelen nemen om deze uitstoot te verlagen. Naast de vermindering van CO₂-uitstoot en het genoemde gunningsvoordeel, leidt de CO₂-Prestatieladder tot kostenbesparingen. Maar misschien wel het meest belangrijk: duurzaamheid komt structureel op de agenda te staan.

Onze werkwijze

Voor een certificering op de CO₂-Prestatieladder moet de volledige CO₂-uitstoot van uw organisatie in kaart worden gebracht, inclusief benoeming van concrete acties en maatregelen. Wij zorgen daarvoor.

Primum helpt u met het opzetten van uw CO₂-managementsysteem. Wij brengen u goed op de hoogte van alle eisen, zodat u het systeem na certificering zelf kunt onderhouden.

Rijkswaterstaat:
"De CO2-Prestatieladder helpt ons structureel te sturen op CO2-reductie. En we geven het goede voorbeeld; een belangrijk signaal naar de markt en andere overheden."

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder kunt u contact opnemen met: