← MVO STRATEGIE EN VERSLAGLEGGING

MVO-Prestatieladder

Wilt u extern zichtbaar maken wat u met MVO doet, maar wilt u verder gaan dan alleen CO₂? Of wilt u onderscheidend vermogen binnen aanbestedingen creëren?

Het MVO managementsysteem certificaat is een praktische invulling van de ISO 26000 en functioneert als bewijsmiddel voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen over de hele breedte van de organisatie. Eisen en verwachtingen van stakeholders worden op indicatoren aangestuurd. Het systeem is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn en kent zijn eigen certificaat. Het gaat bij de MVO-Prestatieladder niet over management op operationeel niveau in het primaire proces, maar om het meetbaar maken van de MVO prestaties.

Bundelen duurzaamheidsthema's

Met een certificaat maakt extern zichtbaar hoe MVO onderdeel is van uw bedrijf, waarmee u zich absoluut kunt onderscheiden in aanbestedingen. Dit certificaat is het tevens een bruikbaar systeem om individuele thema’s zoals Veiligheid of CO₂ intern te bundelen. Het systeem kent grote stakeholderbetrokkenheid, een aspect dat van essentieel belang is voor het structureel verbeteren van uw (MVO) prestaties en is een logische opvolging na een ISO 14001 certificaat.

Onze werkwijze

Primum heeft sinds de introductie van de MVO-Prestatieladder in 2010 bedrijven begeleid in het behalen van hun certificaat. Tijdens het proces zullen we met u de volgende stappen doorlopen:

  1. We gaan in gesprek met uw stakeholders en vragen hen naar hun verwachtingen op het gebied van MVO en brengen mogelijke samenwerkingen in kaart.
  2. Samen stellen we doelen en selecteren we maatregelen voor de voor uw bedrijf relevante kernthema’s. Daarbij kijken we zowel naar het terugdringen van uw negatieve impact als het vergroten van uw positieve impact.
  3. We starten een managementsysteem op dat continuïteit van MVO prestaties borgt en waar u - na afloop van de certificering - zelf mee aan de slag kunt.

Voor meer informatie over de MVO-Prestatieladder kunt u contact opnemen met: