← duurzaamheidsvisie en -STRATEGIE

Stakeholderdialoog

Wensen en verwachtingen van stakeholders kennen

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheidsbeleid is het kennen van jouw stakeholders en hun wensen en verwachtingen. Medewerkers, klanten, leveranciers en regelgevende instanties zijn van grote waarde bij het stellen van prioriteiten en bij het helder krijgen van welke verwachtingen zij hebben van de organisatie.

Stakeholderdialoog door Primum

Primum heeft grote ervaring met het organiseren van stakeholderdialogen om de verwachtingen, dilemma’s en kansen voor jouw organisatie in kaart te brengen en om de uitkomsten van de dialoog een goed vervolg te geven. Ons uitgangspunt is dat alle stakeholders iets aan de stakeholderdialoog hebben, niet alleen het bedrijf of de organisatie die er om vraagt.  Indien nodig, helpen we met het opstellen van een stakeholderanalyse, om te bepalen van welke partijen of personen input gewenst is.

Voor de dialoog zelf hebben we ervaring met verschillende werkvormen. Soms organiseren we een traject dat uit meerdere momenten bestaat en soms ronde tafelgesprekken in kleiner comité. Dat geeft de mogelijkheid om door te vragen en om de diepte in te gaan. Soms is een online vragenlijst de beste methode om prioriteiten te toetsen.

Eerdere stakeholderdialogen door Primum

We organiseerden tal van stakeholderdialogen, zowel op strategisch als op operationeel niveau en in verschillende sectoren. Een bijzonder traject is de jaarlijkse Maatschappelijke Raad van Advies van VolkerWessels. Samen met Stichting Het Groene Brein stellen we jaarlijs een nieuwe raad samen, bestaande uit wetenschappers die verbonden zijn aan Het Groene Brein. Samen met de bestuurders en opdrachtgevers volgt een dialoog over een bepaald duurzaamheidsvraagstuk dat speelt op beleidsniveau.

Voor meer informatie over Stakeholderdialogen kunt u contact opnemen met: