MVO visie en strategie

Een succesvolle duurzaamheidsstrategie richt zich volgens ons op echt impact maken. Dit gaat voorbij het afvinken van eisen en richtlijnen. Echte impact begint bij een duidelijke visie op duurzaamheid en een kenmerkend verhaal dat past bij de organisatie.

Externe ontwikkelingen, zoals het vaststellen van de Sustainable Development Goals en wetgeving over het verplicht publiceren van niet-financiële cijfers, onderstrepen de noodzaak voor een goede duurzaamheidsstrategie die zich richt op het kernproces van de organisatie. Deze visie en strategie biedt de basis voor een duurzaamheidsverslag dat niet alleen aan de eisen voldoet, maar commerciële meerwaarde oplevert zoals kostenbesparingen, gunningsvoordeel of imagovoordeel op en zorgen voor onderscheidend vermogen.

Onderscheidend vermogen zichtbaar maken

Wij helpen u met een strategie die voortkomt uit uw bedrijfsvisie. Dit doen we door de kenmerkende speerpunten te onderzoeken en te benoemen, waardoor er een visie en strategie van binnenuit ontstaat. Het is daarbij belangrijk dat u zich richt op de milieuaspecten die voor uw bedrijfsvoering het meest significant zijn. Deze hangen af van uw werkzaamheden en vestigingslocatie(s). Een wijziging in werkzaamheden of locatie kan een wijziging in relevante duurzaamheidsonderwerpen betekenen. Wij hebben onder andere VolkerWessels geholpen met het opzetten van een relevante en overtuigende duurzaamheidsstrategie.

Vervolgens helpen wij u om op hoofdlijnen beleid uit te zetten en dit te vertalen naar een concrete aanpak voor bedrijf, aanbestedingen, product en certificeringen. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bewezen methodes. Voldoen aan de eisen van een certificaat lijkt meer dan eens een enorme klus. Hoe om te gaan met de vele eisen die voortkomen uit bijvoorbeeld de CO₂-Prestatieladder? Wij richten samen met u een systeem in en leveren de formats om de administratie hiervan bij te houden. Wij garanderen het certificaat. Zo toont u aan uw stakeholders onomstotelijk wat uw duurzame prestaties zijn. Essentieel voor het binnenhalen van aanbestedingen.

Wij kunnen u helpen bij:

Het schrijven van een MVO-verslag
Het organiseren van een stakeholderdialoog
Een certificaat op de CO₂-Prestatieladder
Een certificaat op de MVO-Prestatieladder
Een ISO 14001 certificaat
Een ISO 26000 certificaat
Het invullen van Social Return