← MVO STRATEGIE EN VERSLAGLEGGING

ISO 26000

Wilt u uw MVO beleid concreet maken, maar geen kostbaar certificeringstraject doorlopen? De internationale ISO 26000 richtlijn vormt de basis voor een compleet MVO beleid. De (selectie van) 37 indicatoren op het gebied van people, planet en profit helpen u om MVO beleid op een doeltreffende en meetbare manier te ontwikkelen. ISO 26000 is een richtlijn en is geen certificaat.

Wat levert het op?

Voor bedrijven die internationaal opereren is de ISO 26000 richtlijn vaak interessanter dan de MVO Prestatieladder vanwege de internationale (h)erkenning. Daarnaast is de ISO 26000 richtlijn opgesteld om toepasbaar te zijn in alle typen organisaties: alle grootten en zowel commerciële als non-profit organisaties. Dit betekent dat er meer vrijheid is voor de organisatie om de vorm en invulling van het MVO-beleid te kiezen dan bij de MVO-Prestatieladder.

De richtlijn is expliciet niet bedoeld als certificeerbare norm. Wel is het mogelijk om een zelfverklaring op te stellen en deze te laten toetsen of registreren, waarin het bedrijf aangeeft op welke manier ISO 26000 binnen de organisatie wordt toegepast.

Onze werkwijze

Tijdens het proces zullen we de volgende stappen doorlopen:

  1. Samen brengen we in kaart welke MVO thema’s belangrijk en relevant zijn voor uw organisatie, activiteiten en keten;
  2. U gaat een structurele dialoog aan met uw belangrijke stakeholders over verschillende MVO thema’s om verwachtingen van de stakeholders in kaart te brengen;
  3. Samen formuleren we een beleid, doelstellingen en maatregelen voor de belangrijkste MVO thema’s;
  4. Samen stellen we een zelfverklaring ISO 26000 of een MVO Jaarverslag op. (Optioneel)

Voor meer informatie over ISO 26000 kunt u contact opnemen met: