← duurzaamheidsVISIE EN -STRATEGIE

Klimaatbeleid en CO2-Prestatieladder

Van Klimaatakkoord naar klimaatbeleid

Het klimaat verandert door toename van broeikasgassen in de atmosfeer. De Rijksoverheid heeft daarom ambitieuze doelstellingen met betrekking tot reductie van CO₂-uitstoot. Dit is gevat in de Klimaatwet: 49% reductie van de CO₂-uitstoot in 2030 en 95% reductie van de CO₂-uitstoot in 2050. De maatregelen tot 2030 zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Bedrijven en decentrale overheden zoals gemeenten moeten deze maatregelen vertalen naar hun eigen organisatie. Primum is ervaren in het ondersteunen van bedrijven en overheden met het opstellen van dit klimaatbeleid.

Invulling geven aan klimaatdoelstellingen met de CO₂-Prestatieladder

Om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen uit het klimaatbeleid, kunnen bedrijven en overheden de CO₂-Prestatieladder inzetten. Primum kan ook hierbij ondersteunen. Het is een goed instrument om CO₂-reductiebeleid structureel in te richten en om een overtuigende en effectieve CO₂-reductiestrategie op te stellen. Daarnaast zorgt de CO₂-Prestatieladder voor draagvlak binnen de organisatie. Immers, door zelf aan de slag te gaan met CO₂-reductie binnen de eigen organisatie, kom je bijvoorbeeld als gemeente geloofwaardiger over in de uitvoering van je klimaatbeleid richting burgers en andere stakeholders.

Klimaatbeleid opstellen en CO₂-Prestatieladder inzetten

Bij het opstellen van een klimaatbeleid komen doorgaans de volgende zaken aan bod:

  • Op basis van een nulmeting en in samenwerking met verschillende lagen van de organisatie formuleren we uw klimaatbeleid op maat. Dit omvat o.a. een klimaatplan, CO₂-footprint en een monitorings- en sturingscyclus.
  • We streven naar een klimaatbeleid dat er voor zorgt dat de organisatie minimaal in lijn loopt met het klimaatakkoord.
  • Indien gewenst kunnen passende, hogere ambities worden vastgelegd waarop het klimaatbeleid vervolgens is toegespitst. Dit bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van onderscheidend vermogen of vanwege een intrinsieke motivatie van uw organisatie om meer te doen.

Voor een certificering op de CO₂-Prestatieladder moet de volledige CO₂-uitstoot van uw organisatie in kaart worden gebracht, inclusief benoeming van concrete, ambitieuze doelstellingen en maatregelen. Primum zorgt daarvoor. Wij vinden het belangrijk dat de ladder optimaal binnen een organisatie is geïntegreerd, ook als het certificaat eenmaal is behaald. Primum coacht organisaties hierin zodat zij zelfstandig de CO₂-prestatieladder kunnen gebruiken. Bij grotere overheidsorganisaties kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het certificaat van verschillende onderdelen van de organisatie iets vraagt. Primum maakt inzichtelijk hoe verschillende onderdelen, van inkoop tot uitvoering met de ladder om moeten gaan.

Klimaatbeleid en CO₂-Prestatieladder door Primum

Primum heeft als duurzaamheidsadviesbureau veel inhoudelijke kennis met betrekking tot klimaatverandering en beleid. Daarnaast hebben we veel ervaring met het opstellen van klimaatbeleid bij zowel overheden als bedrijven. We zijn expert in het implementeren van de CO₂-Prestatieladder en we hebben zeer veel ervaring met strategische advisering over de toepassing van de CO₂-Prestatieladder bij overheden. Onderdeel van onze benadering is de berekening van huidige situatie, zoals vaststellen CO₂-footprint. Dit maakt huidige situatie inzichtelijk en tastbaar. Onze aanpak is altijd op maat. We kijken goed welke stappen er precies nodig zijn binnen de specifieke organisatie. Hierdoor kan het uiteindelijke beleid makkelijk door de organisatie zelf uitgevoerd worden en wordt er draagvlak gecreëerd binnen alle lagen van de organisatie.

Voor meer informatie over Duurzaamheidsvisie en -strategie kun je contact opnemen met:

CWN_13-01-2020_04 vierkant.jpg
Christine Wortmann

christine.Wortmann@primum.nl

+ 31 (0) 6 4613 9518