← duurzaamheidsVISIE EN -STRATEGIE

Klimaatbeleid en CO2-Prestatieladder

Waarom?

Klimaatbeleid

 • Het klimaat verandert door toename van broeikasgassen in de atmosfeer.
 • De Rijksoverheid heeft daarom ambitieuze doelstellingen m.b.t reductie van CO2-uitstoot. Dit is gevat in de Klimaatwet: 49% reductie van de CO2-uitstoot in 2030 en 95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050.
 • Maatregelen tot 2030 zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.
 • Bedrijven en decentrale overheden moeten deze maatregelen vertalen naar hun eigen organisatie.
 • Product ‘klimaatbeleid’ is voor bedrijven en decentrale overheden die dit niet zelf lukt.
 • Product CO2-prestatieladder is bedoeld voor bedrijven en decentrale overheden die de CO2-prestatieladder als instrument moeten of willen inzetten als onderdeel van hun klimaatbeleid.  

CO2-prestatieladder voordelen voor overheden

 • Invulling van klimaatdoelstellingen.
 • Overtuigende en effectieve CO2-reductiestrategie.
 • Zorgt voor draagvlak in de organisatie.
 • Practice what you preach.

 

Wat is het product/de dienst?

Klimaatbeleid

 • Op basis van analyse en samenwerking met verschillende lagen van de organisatie wordt klimaatbeleid op maat geformuleerd. Dit omvat onder andere een klimaatplan en een monitorings- en sturingscyclus.
 • Implementatie van het opgestelde klimaatbeleid leidt er minimaal toe dat de organisatie in lijn loopt met het klimaatakkoord.
 • Indien gewenst kunnen passende, hogere ambities worden vastgelegd waarop het klimaatbeleid vervolgens is toegespitst. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van onderscheidend vermogen.

CO2-prestatieladder 

 • De CO2-prestatieladder is een instrument om CO2-reductiebeleid in te richten.
 • Voor een certificering op de CO₂-prestatieladder moet de volledige CO₂-uitstoot van jouw organisatie in kaart worden gebracht, inclusief benoeming van concrete acties en maatregelen. Wij zorgen daarvoor.
 • Primum vindt het belangrijk dat de ladder optimaal binnen een organisatie is geïntegreerd. Ook als het certificaat eenmaal is behaald. Primum coacht organisaties hierin zodat zij zelfstandig de CO2-prestatieladder kunnen gebruiken.
 • Bijvoorbeeld bij grotere overheidsorganisaties, waar het certificaat van verschillende onderdelen van de organisatie iets vraagt. Primum maakt inzichtelijk hoe verschillende onderdelen, van inkoop tot uitvoering met de ladder om moeten gaan.

 

Wat zijn de USP's?

Klimaatbeleid

 • Veel inhoudelijke kennis met betrekking tot klimaatverandering en beleid. 
 • Veel ervaring bij zowel overheden als bedrijven.
 • Onderdeel van benadering zijn berekeningen van de huidige situatie, zoals het vaststellen van de CO2-footprint. Dit maakt de huidige situatie inzichtelijk en tastbaar.
 • Benadering zorgt voor draagvlak in alle lagen van de organisatie.
 • Benadering is altijd op maat van het bedrijf, waardoor uiteindelijk het beleid makkelijk door het bedrijf uitgevoerd kan worden.

 CO2-prestatieladder 

 • Expert implementatie ladder aan opdrachtnemers kant en aan kant overheden;
 • Zeer veel ervaring met strategische advisering over toepassing van de ladder aan de overheden kant.

 

Wat is de doelgroep?

Klimaatbeleid

 • Overheden en bedrijven. Organisaties die wel iets willen/moeten met duurzaamheid maar nog niet weten hoe en/of er relatief weinig ervaring mee hebben.

  CO2-prestatieladder 

 • Overheden. 


 

Voor meer informatie over Duurzaamheidsvisie en -strategie kun je contact opnemen met:

Christine Wortmann.jpg
Christine Wortmann

christine.Wortmann@primum.nl

+ 31 (0) 6 4613 9518