18 augustus 2016

Niveau 3 CO2-Prestatieladder geeft invulling aan Energy Efficiency Directive (EED)

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is sinds juli 2015 van kracht voor bedrijven met meer dan 250 FTE of een omzet van meer dan €50 miljoen per jaar. De richtlijn verplicht in artikel 8 en 14 bedrijven om 1 keer per 4 jaar een energie audit uit te voeren om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te ontdekken en daarna uit te voeren. Het doel van de Richtlijn is het reduceren van het energieverbruik van grote bedrijven met 20% in 2020.

De voorgeschreven Energie Audit vertoont veel overeenkomsten met de energiebeoordeling die ook voor de CO2-Prestatieladder moet worden uitgevoerd en gebaseerd is op de ISO 50001 norm, maar is toch net even anders. Dit zou leiden tot extra administratief werk voor bedrijven met hetzelfde doel: het identificeren en implementeren van kosteneffectieve maatregelen voor het reduceren van energie en de bijbehorende CO2-emissies.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft dit onderkend en het bevoegd gezag accepteert sinds 11 juli 2016 een CO2-Bewust certificaat Niveau 3 of hoger als alternatief voor de EED Energie Audit. Dit betekent dat een bedrijf het certificaat op mag sturen naar het bevoegd gezag indien zij daarom gevraagd worden. Het bevoegd gezag kan daarna vragen om aanvullende informatie over de energiebeoordeling (Eis 3A) en de energie besparende maatregelen met uitvoeringsplan (Eis 3B).

Er zijn twee aandachtspunten die wel in de EED maar niet heel expliciet in de CO2-Prestatieladder terug komen: de CO2-Prestatieladder eist niet om een financiële kosten-batenanalyse te maken voor Erkende Maatregelen Energiebesparing die wél wettelijk geëist worden indien er een terugverdientijd van 5 jaar of korter is. Bij de update van de EED eisen in 2019 zal ook van de CO2-Prestatieladder geëist worden dat deze twee onderdelen zijn opgenomen.

Kortom

  • Indien het bevoegd gezag vraagt om een Energie Audit in het kader van de EED, is het mogelijk om een CO2-Bewust certificaat Niveau 3 of hoger aan te bieden
  • Indien uw bedrijf een certificaat Niveau 1 of 2 heeft, is het de moeite waard om op te gaan voor een certificaat Niveau 3 en hiermee te voldoen aan de eisen voor de EED
  • In een toekomstige versie van de CO2-Prestatieladder zal vermoedelijk ´EED-proof´ gemaakt worden door toevoeging van eisen over een financiële kosten-batenanalyse van de voorgestelde maatregelen en of aan alle wettelijke verplichtingen rondom de Erkende Maatregelen Energiebesparing is voldaan.

Ongeveer 750 bedrijven hebben inmiddels een CO2-Bewust certificaat Niveau 3 of hoger. Heeft u ook interesse om uw bedrijf te certificeren op de CO2-Prestatieladder, bent u toe aan een kritische externe blik op uw CO2-managementsysteem of wilt u de stap maken van Handboek versie 2.2 naar versie 3.0? Neem dan contact op met de experts van Primum.

Christine Wortmann.jpg
Christine Wortmann