1 september 2017

5 tips voor circulair bouwen

Bouwers kunnen een enorme rol spelen in de circulaire transitie. Primum is, in opdracht van VolkerWessels als 1 van de 33 Kennedy’s (https://www.duurzaamgebouwd.nl/nieuws/20170221-pla... ), betrokken bij de ontwikkeling van het materialenpaspoort van Madaster. Volgens Thomas Heye (Boele & van Eesteren) en Primum-collega Lars van der Meulen kun je nu al aan de slag. Zij geven 5 tips.

Het mooie aan het materialenpaspoort is de gezamenlijke ontwikkeling. Dit betekent niet blijven niet praten over hoe het paspoort eruit zou kúnnen zien, maar steeds weer een verbeterde versie opleveren op basis van gebruikerservaring. Zo wordt elk nieuw materialenpaspoort beter dan het vorige! Dit betekent vooral dat we nu met z’n allen gewoon moeten beginnen met circulair bouwen. Hoe? We hebben 5 tips voor u:

 1. Doorloop het werkplan/montagehandleiding eens andersom
  Begin achteraan en doorloop de stappen andersom, zodat mogelijke problemen bij demontage sneller zichtbaar worden: ontwerp voor demontage!
 2. Praat met onderaannemers en leveranciers
  Leveranciers kennen hun product door en door: ga na hoe montage en demontage te organiseren is en informeer of er interesse is om producten na einde van hun levensduur terug te halen.
 3. Probeer zo min mogelijk te werken met natte knopen
  Iets dat vastgestord is, is een stuk moeilijker te demonteren dan een montage met bouten.
 4. Zorg voor volledige beschrijvingen van materialen en entiteiten in het BIM-model
  De eerste stap van een materialenpaspoort:door alle materialen goed te identificeren is het opstellen van een materialenpaspoort straks heel eenvoudig
 5. Denk na over niveaus van hergebruik: samengesteld element of grondstof

Een volledige gevel hergebruiken is meer waard dan het hergebruiken van de onderdelen waar deze gevel uit bestaat. Het is belangrijk deze losse objecten in BIM te koppelen tot samengesteld element zodat ook deze geïdentificeerd voor hergebruik worden.

Doe ook mee aan de circulaire revolutie!

Door een materialenpaspoort op te stellen in Madaster geven we de markt volledig inzicht in het materiaalgebruik van een object. Op deze manier wordt een ‘dashboard voor circulariteit’ ontwikkeld: Welke materialen zijn gebruikt, in welke afmetingen, waar zitten ze, hoe zijn ze gemonteerd en belangrijk: hoe kunnen ze gedemonteerd en hergebruikt worden”, aldus Lars van der Meulen.

We dagen u uit ook in te stappen in dit initiatief van Madaster. Ketenpartners als TBI, ABN Amro Bank en Duurzaam Gebouwd gingen u reeds voor. Doet u mee aan de circulaire revolutie?