22 april 2021

AMVEST / Kondor Wessels Vastgoed – Kabeldistrict Delft

Uitvoeringsperiode: 2019 - 2021

Het 12 hectare grote terrein van de voormalige Kabelfabriek in Delft ondergaat in de komende 10 tot 15 jaar een transformatie. Er worden circa 3.200 tot 3.500 woningen en 1.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat grondstoffen die vrijkomen bij het ontmantelen van de Kabelfabriek zoveel mogelijk op het terrein worden hergebruikt. Ontwikkelaars Amvest en Kondor Wessels Vastgoed vroegen Primum een inventarisatie uit te voeren van beschikbare grondstoffen en de herbruikbaarheid van materialen in kaart te brengen.

Beginnen bij het begin

De inventarisatie naar de aanwezige grondstoffen vond plaats in de eerste ontwikkelfase. Oftewel op de terreindelen die het eerste ontwikkeld gaan worden. Ook waren een aantal bijzondere elementen onderdeel van de opdracht, zoals de 40 meter hoge betonnen schoorsteen die als landmark boven het complex uitsteekt.

Bepalen van de circulariteitswaarde

De hoeveelheden materiaal worden ingemeten in de nieuwste software, zodat materialen geïdentificeerd en beoordeeld kunnen worden op kwaliteit en circulariteitswaarde. Hierbij geven we aan welke materialen in potentie het beste gedowncycled, gerecycled, geupcycled of hergebruikt kunnen worden.

Van een aantal materialen is een zogeheten European Product Declaration (EPD) beschikbaar. Deze informatie biedt inzicht in de milieuprestaties en circulariteitspotentie, en is opgesteld in opdracht van de producent. Primum heeft voor de inventarisatie met deze data gewerkt. We hebben de architect en de projectontwikkelaar geadviseerd over de kansen die er liggen voor het gebied.  

Wil je meer weten?

Voor meer informatie onze diensten en kennis op het gebied van materialen, zie ook: https://primum.nl/circulaire-economie-en-circulair-bouwen/lca, https://primum.nl/circulair-en-gezond-bouwen/circulair-ontwerpen-en-bouwen/materialenloket, of https://primum.nl/circulaire-economie-en-circulair-bouwen/madaster-materialenpaspoort . Voor meer informatie over het project, kun je contact opnemen met een van onze adviseurs, Floris van der Kleij of Dirk van Hout.

Kabeldistrict.png