28 januari 2021

Projectreferentie Primum

Asset.Insight. - Tender duurzaamheid stroefheidsmetingen RWS

Uitvoeringsperiode: 2020

Beschrijving project

Goede stroefheid van wegen leidt tot minder ongelukken. Rijkswaterstaat (RWS) beheert de Nederlandse wegen en vindt het daarom belangrijk deze stroefheid periodiek te meten. Door deze metingen kan er tijding onderhoud gepleegd worden. Asset.Insight. doet deze metingen met behulp van de methode SKM (SeitenKraftMessverfahren). Afgelopen zomer vond de 5-jaarlijkse aanbesteding van RWS weer plaats voor deze stroefheidsmetingen op alle wegen in Nederland.

Primum is door Asset.Insight. gevraagd om bij deze aanbesteding te ondersteunen voor het EMVI-criterium ‘Duurzaamheid op basis van het Ambitieweb’. In een online duurzaamheidssessie hebben we met Asset.Insight. de door RWS gekozen duurzaamheidsthema’s bekeken en de gewenste ambitieniveaus. Daarna hebben we samen bepaald welke bijpassende maatregelen worden genomen om de ambities te verwezenlijken. De focus lag hierbij op veiligheid en op het reduceren van CO2-uitstoot tijdens de metingen en het onderhoud. Een van de gekozen maatregelen is het compenseren van de CÖ2-uitstoot van de werkzaamheden door her aanplanten van bomen. De helft van de aanplant van bomen vindt daarbij plaats in Nederland. De gekozen maatregelen zijn door Primum SMART beschreven in het EMVI-plan Duurzaamheid.

De aanbesteding is inmiddels door Asset.Insight. gewonnen en in februari 2021 starten de metingen.

Quote opdrachtgever

“De samenwerking met Primum was uitstekend. Na een eerste brainstormsessie hebben zij een groot aantal voorstellen gedaan van duurzaamheidsmaatregelen die binnen dit project mogelijk zouden zijn. Vervolgens hebben we deze teruggebracht naar een set aan maatregelen met de grootste impact op veiligheid en duurzaamheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat we ook op aspect het duurzaamheid een uitstekende score hebben behaald en heeft eraan bijgedragen dat we de hoogste EMVI-score hebben gekregen van alle inschrijvers.  Bij een volgende tender maken we graag weer gebruik van de brede/specialistische kennis/ervaring  van Primum.”
Arjan van Egdom, Asset.Insight.

SKM meetwagen Asset Insight.jpg

De SKM-meetwagen van Asset.Insight.


Meer weten over dit project of over hoe Primum kan ondersteunen bij aanbestedingen? Neem contact op met Dirk van Hout, senior adviseur duurzaamheid (dirk.van.hout@primum.nl).