8 februari 2018

Because Material Matters

VolkerWessels introduceerde Madaster aan medewerkers en klanten

Op donderdag 1 februari 2018 gaven Henri van der Kamp (Raad van Bestuur VolkerWessels), Thomas Rau en Pablo van den Bosch (bestuurders van Madaster Foundation) een inspirerend betoog over het belang van de transitie naar de circulaire economie, over de werking van Madaster en in het bijzonder over het materialenpaspoort. VolkerWessels investeerde in de ontwikkeling van het ‘kadaster’ voor bouwmaterialen. Primum organiseerde dit evenement en doet een korte terugblik.

Een enthousiaste groep van 130 VolkerWessels medewerkers en relaties kwam bijeen in het Van der Valk Hotel in Utrecht. De aanwezigen leerden deze middag over de nut en noodzaak van het toepassen van het Madaster Materialenpaspoort in de bouw- en infrasector. Madaster is een online platform waar alle gegevens over materialen van bouwprojecten kunnen worden bewaard en uitgewisseld. Voor, tijdens en na de oplevering van een project. Dit draagt bij aan het verminderen van afval, omdat we het gaan zien als bruikbaar materiaal: afval is immers materiaal zonder identiteit. Dit kan een grote ommekeer betekenen voor de manier waarop materialen worden verzameld en toegepast.

Na de plenaire presentaties werd in kleinere groepen gesproken over de toepassing van een materialenpaspoort in de praktijk. VolkerWessels heeft er inmiddels twee gerealiseerd van de woonconcepten MorgenWonen en PlusWonen (lees over dit laatste hier meer in het artikel van Cobouw (7/2/2018)). De voordelen van een materialenpaspoort werden beaamd door de groep. Een materialenpaspoort is van toegevoegde waarde voor de klant wanneer het gebouw toeneemt in waarde. Er bestaat een directe link met business van de aannemer. Daarnaast ontstaat er meer klantcontact dankzij het Madaster online platform en slimmer planmatig onderhoud. Er werden ook interessante ideeën ingebracht. Een voorbeeld is de introductie van een logistieke tab in het systeem die materialen traceert in plaats van dat men nu vaak op de bouwplaats foto’s van materialen maakt.    

Al met al een zeer geslaagde middag, waarbij we hopelijk veel mensen hebben geïnspireerd om aan de slag te gaan met Madaster.

Meer informatie over het Materialenpaspoort en hoe wij je kunnen helpen? Lees hier verder of neem gerust contact op met ons!