14 september 2020

Circulair in 2050: hoe dan?

Nederland moet circulair zijn in 2050. Als je dit leest en denkt: “Ja, daar moet ik ook wat mee… maar ik heb geen idee wat!” voel je dan niet schuldig. We staan aan het begin van de transitie naar een circulaire economie. Dat betekent dat nog heel veel nieuw is, en daarmee soms ook onduidelijk. Wel is juist nu hét moment om na te denken over deze toekomst, en om uit te werken wat een circulaire economie voor jouw organisatie betekent. Zo kan circulariteit onderdeel worden van jouw business en voorkom je dat je overvallen wordt door regelgeving en sturing vanuit de overheid. Primum ondersteunt hierbij, door organisaties te helpen om circulair beleid te ontwikkelen. 

Circulair beleid? Maar wat is dat dan?

Circulair beleid omvat voor Primum een visie, doelstellingen, aanpak en een systeem om het effect van de aanpak te monitoren en bij te sturen indien nodig. Om circulair beleid te ontwikkelen werken we samen een visie en doelstellingen uit en ontwikkelen we een routekaart. In de routekaart staat welke concrete maatregelen een organisatie neemt om met haar business meer circulaire impact te maken. Hier staat ook in hoe die maatregelen in de organisatie worden geïmplementeerd. De precieze inhoud van een routekaart verschilt per organisatie. Heeft jouw organisatie al een stevig duurzaamheidsbeleid staan? Dan ligt de focus op inhoudelijke maatregelen. Heeft jouw organisatie dit nog niet, dan wordt ook uitgebreid uitgewerkt welke stappen op organisatorisch niveau genomen moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van monitorings- en sturingsmechanismen.

En wat gaan we dan precies doen?

Wij coördineren het proces om tot circulair beleid te komen en leveren de inhoudelijke kennis, maar in dit proces gaan we nauw samenwerken. Niemand weet beter hoe jouw organisatie werkt dan jijzelf. Bovendien hangt het succes van circulair beleid voor een belangrijk deel af van draagvlak binnen jouw organisatie. Dit creëren we door de gehele organisatie vanaf het begin mee te nemen. Om circulair beleid te ontwikkelen doorlopen we drie fases:

  1. Visie en ambities bepalen
  2. Doelstellingen formuleren
  3. Routekaart ontwikkelen


Visie en ambities bepalen

Wij voeren in deze fase een analyse uit de om impact van het thema circulariteit op jouw organisatie te bepalen. Deze analyse helpt om een passende positionering te kiezen ten aanzien van dit onderwerp. Nadenken over deze vraag doen we samen in een brainstorm, waarbij we toewerken naar een heldere visie en bepalen hoe ambitieus de plannen worden. Heeft jouw organisatie bijvoorbeeld veel kennis over het toepassen van verschillende soorten materialen in gebouwen? Dan kan positieve impact maken door het gebruik van circulaire materialen een belangrijk onderdeel worden van jullie visie.

Doelstellingen ontwikkelen

In deze fase concretiseren wij met behulp van SMART doelstellingen wat jouw organisatie wilt bereiken. Wij zorgen ervoor dat jij goed zicht krijgt op wat verschillende doelstellingen voor jouw organisatie betekenen. Vervolgens bepalen wij gezamenlijk welke doelstelling haalbaar is én past bij het ambitieniveau. Een voorbeeld van een doelstelling van een overheidsorganisatie is dat in 2023 in elke aanbesteding is opgenomen dat een materialenpaspoort moet worden opgeleverd.

Routekaart ontwikkelen

In de routekaart werken we uit waar jouw organisatie de komende tijd mee aan de slag gaat, en welke mijlpalen bereikt worden om uiteindelijk de doelstellingen te behalen. Wij weten precies welke maatregelen welk effect opleveren. Samen bepalen we voor welke maatregelen jullie willen gaan. Ben jij een bouwbedrijf? Dan kan een maatregel op korte termijn zijn om een aantal pilotprojecten uit te voeren met losmaakbare kozijnen. Een lange termijn maatregel kan zijn om, na een geslaagde pilot, losmaakbare kozijnen op te nemen in het standaard Programma van Eisen. Naast inhoudelijke maatregelen werken we ook samen uit welke stappen genomen moeten worden om de maatregelen te implementeren en wat voor monitorings- en sturingssysteem bij jullie organisatie past.

Vertel me nog meer!

Als je nog meer vragen hebt over circulair beleid mag je ons gewoon bellen. Je kunt contact zoeken met Esmeralda Hemelaar of Christine Wortmann.