6 februari 2020

Circulariteit is duurzaam denken in kringlopen

Duurzaam bouwen is vandaag de dag het overkoepelende doel in de bouw. Integrale concepten leiden er vaak toe dat men niet meer weet hoe aan de opdracht te beginnen. Daarom is het belangrijk de theorie praktisch en uitvoerbaar te maken. Het thema energie is nu een decennia onderzocht, gedefinieerd en uitvoerbaar gemaakt, maar de snelheid van klimaatverandering geeft ons geen tijd meer om zo lang over alle duurzame deelgebieden na te denken. Wanneer we denken in kringlopen, dan denken wij zoals de natuur het doet. In de natuur zijn de meeste kringlopen gesloten, er wordt geen afval geproduceerd, er ontstaat geen tekort aan grondstoffen en er wordt geen litteken achtergelaten door uitputting. 

Denken in kringlopen is denken in een natuurlijk evenwicht. Hoe kunnen wij als mens nu duurzaamheid met circulariteit aanvullen en kringlopen sluiten?

Het meest besproken circulaire thema is het verbruik van materialen en grondstoffen, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met water en biodiversiteit? Dit zijn ook voorname grondstoffen van onze planeet.

Wat is nodig om bouwproducten te produceren en hiervan een gebouw te maken? Wat is nodig om te bouwen? Energie, water, natuurlijke en industriële grondstoffen, transport, gebruik van natuurlijke oppervlakte en verwerking van ons huidige afval. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe wij dit verbinden met de component sociale duurzaamheid: de gebruiker. Blijven we nadenken in de oude patronen, of durven we te denken vanuit de vraag van deze gebruikers?

In onze adviestrajecten proberen wij onze expertise op alle deelgebieden van duurzaamheid circulariteit te integreren en dit te vertalen in uitvoerbare maatregelen die aansluiten bij de ambitie van de klant. In dit proces, proberen wij de complexe interacties tussen de verschillende onderwerpen te vertalen naar eenvoudige en begrijpelijke keuzes.

Het denken in kringlopen!

Kringloop van grondstoffen en materialen

Dit kunnen we doen door vermindering van de millieu-impact tijdens productie, transport, bouw en onderhoud van bouwmaterialen mee te wegen. Waardebehoud door direct hergebruik of hoogwaardige recycling. De milieukostenindex brengt de maatschappelijke kosten in kaart, is verplicht en waardevol, maar willen wij hier door slimme inkoop van bouwmateriaal nog een stap verder gaan. 

Kringloop Water

Gebouwen hebben minder drinkwater nodig, wanneer we grijswater en regenwater in de kringloop invoeren en de enige uitgang van een gebouw het toilet is. Het toiletwater kan in het beste geval ook nog gescheiden worden in zwartwater waaruit energie kan worden gewonnen door biovergisting en geelwater waaruit fosfor (een oprakende grondstof) kan worden teruggewonnen.

Kringloop groen / biodiversiteit

Elk bouwwerk neemt ruimte in, die oorspronkelijk plaats gaf aan natuur. Als wij in elk ontwerp van een gebouw het verloren oppervlak kunnen teruggeven aan de natuur via bijvoorbeeld het dak of een de gevels, dan kunnen we de natuurlijke kringloop sluiten.

Kringloop sociale duurzaamheid

Het integreren van de toekomstige gebruiker is een essentieel middel om duurzaamheid, circulariteit of gezond bouwen te laten ontstaan. De gebruiker centraal stellen en een stem geven. Met de gebruiker ontwerpen en besluiten en niet voor de gebruiker ontwerpen en besluiten. Deze manier van werken is essentieel voor particulier draagvlak in de circulaire economie. Particulier opdrachtgeverschap of andere nieuwe vormen van ontwikkeling-processen zijn een essentieel pad naar duurzamer bouwmethodieken.

De experts van Primum voorzien je graag van een integraal advies en een keuzestrategie om weloverwogen keuzes te maken en een daadwerkelijk duurzaam en onderscheidend project neer te zetten.