4 mei 2020

De toegankelijke wijk – een stapje dichterbij       

Een toegankelijke omgeving. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd het geval. Voor de meeste mensen is gaan en staan waar je wilt heel normaal. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er bestaat een grote groep mensen met een fysieke beperking, die bijvoorbeeld niet goed ter been zijn, blind- of slechtziend of doof of slechthorend zijn. Deze mensen zijn afhankelijk van een aangepaste buitenomgeving in hun wijk, die hen helpt om vrij en zelfstandig te kunnen bewegen. Onze huidige omgeving schiet hierin nog vaak tekort. Daar willen wij bij Primum graag wat aan doen.

Een toegankelijk wijk, hoe realiseren we dat?

Wat zijn de belemmeringen en oplossingen voor het realiseren van een toegankelijke wijk? Op 3 maart organiseerden wij een brainstormsessie ‘De toegankelijke wijk’. Een sessie waarin we met belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen, gemeentelijke adviseurs en de Minister van Gehandicaptenzaken in gesprek zijn gegaan om de belemmeringen en beperkingen van een toegankelijke wijk te bespreken. Een groot succes! Met 20 deelnemers gingen we in op de stelling: ‘Onze samenleving is onvoldoende ingericht op mensen met een beperking’. Een interessant gesprek met aandachts- en verbeterpunten voor de toekomst. 

brainstorm toegankelijke_wijk.jpg

Collega Ursula tijdens de branstormsessie op 3 maart jl.

Uitkomsten

In eerste instantie moet er meer ruimte komen voor het sociale model, in plaats van een medisch model. Nu worden mensen met een handicap gezien als een medisch en individualistisch probleem, dat gecorrigeerd, genezen of hersteld moet worden. In het sociale model gaat het om de relatie van de individu met de omgeving. Hierin staat het creëren van een omgeving waarin mensen eigen keuzes kunnen maken centraal. Iedereen is verantwoordelijk voor het weghalen van drempels. Inclusieve gelijkwaardigheid is beter voor iedereen én is bovenal een mensenrecht.

Wat verder naar voren kwam tijdens de sessie was dat men het belangrijk vindt dat mensen met beperkingen aan de voorkant betrokken worden bij de samenstelling van wetten. Er gebeurt wel wat op het gebied van wet- en regelgeving in Nederland. Maar richtlijnen gericht op toegankelijkheid in de buitenruimte zijn nu nog erg verspreid of onduidelijk. Belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn. Er is een holistische blik nodig. En coördinatie.

‘Inclusieve gelijkwaardigheid is beter voor iedereen en is bovenal een mensenrecht.’

Een van de deelnemers aan de brainstormsessie, Yvonne Witter, van Zorgsaamwonen geeft een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, waarin ze verder in gaat op de uitdagingen rondom toegankelijkheid. Je leest haar verslag hier.

Vervolgstappen

Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van alle opgehaalde informatie. De vervolgstappen waaraan wij (willen gaan) werken zijn:

  • Nieuwe maatregelen aan onze maatregellijst toevoegen, waardoor deze nu ook toegankelijkheid in acht neemt;
  • De informatie geleerd in de sessie opnemen in volgende opdrachten, waar mogelijk;
  • Die informatie verspreiden (ook intern).

Meer informatie over de toegankelijke wijk? Of heb je zelf ideeën die je graag met ons wil delen? Neem dan contact met ons op!​​​​​​​