19 april 2021

De Weerbarstige praktijk van samen verder gaan

Flirten is niet genoeg, deel 2!

Misschien is iedereen wel overtuigd van het nut van integrale opgaven, omdat de opgaven te groot zijn en de ruimte te beperkt is. Toch is de praktijk weerbarstig.

Zo delven vaak zachte waarden het onderspit. Recent heeft de VN besloten over een meetmethode waarmee de milieuimpact en natuurkapitaal inzichtelijk gemaakt  kunnen worden: de natuurlijkkapitaalrekeningen. (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/02/te-lang-is-gedaan-alsof-de-natuur-gratis-is-valt-de-waarde-van-natuur-te-meten-a4038168)
Het geeft natuur meer gewicht in een economische afweging. Mijn inziens een grote stap in de goede richting, maar misschien moet je wel niet willen om alles in geld uit te drukken. Het is in een samenwerking altijd zaak om open te staan en oog te hebben voor elkaars waarden en belangen. Een sluitende business case is stap twee.

Daarnaast is de praktijk van integraal werken  weerbarstig omdat het om een andere omgang met resultaatverantwoording en succes vraagt. Bij een goede integrale aanpak is de uitkomst 1 + 1 = 3. Een dergelijke rendement is met een eenzijdige aanpak maar moeilijk te behalen. Echter, de keerzijde is wel dat door het bundelen van opgaven en stakeholders het nauwelijks mogelijk is om voor ieder ingezet deelbudget scherp te maken welk resultaat er daarvoor exclusief geleverd is. Datzelfde geldt voor het bedoeld of onbedoeld opstrijken van de eer van de succesvol geleverde presentatie op die ene portefeuille.

Hoe stom de genoemde aspecten ook mogen klinken, daar hangt het in de praktijk bijzonder vaak op. Constructief integraal werken vereist focus en transparantie over het proces en de doelen. Het vertrouwen in elkaar en elkaar het succes gunnen, is een vereiste in het samenwerkingsproces.

Jezelf kennen, oog hebben voor elkaar en niet de cijfers, de ander iets gunnen, vertrouwen en transparantie over waarom je doet wat je doet. Net als in het echte leven, in het heel klein samen met je partner in je eigen huis. Als we die essentie terugpakken in welke grote samenwerking dan ook, dan komen we met elkaar vast en zeker heel ver.

Heb jij nog andere punten die integraal samenwerken vooruithelpen? Wees welkom om te reageren! 

Grote opgaven kleine ruimte.jpg