12 augustus 2020

Duurzaamheid in de uitvraag van het kleinere GWW-/ infraproject

Primum ontwikkelde samen met Aveco de Bondt een simpele methode, waarmee duurzaamheid ook bij kleine aanbestedingen goed kan worden meegenomen. Het uitgangspunt is dat duurzaamheid op een pragmatische manier relatief snel en efficiënt meegenomen kan worden in een uitvraag.

Bij de grotere infra- en GWW-projecten van onder meer Rijkswaterstaat, ProRail en bij de provincie en gemeenten is duurzaamheid al geruime tijd een belangrijk EMVI criterium. Maar in de kleinere aanbestedingen is dit nog lang niet altijd het geval. Dat is zonde, want als je al die kleine projecten bij elkaar optelt, valt een hele grote milieuwinst te behalen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leggen we uit hoe duurzaamheid op een pragmatische manier een plek kan krijgen in de uitvraag.

Stap 1 - Quickscan Zwaartepuntanalyse

Een gemeente stelde als voorwaarde dat duurzaamheid onderdeel werd van de aanbesteding van de rioolreconstructie en herinrichting van twee woonstraten. Het werk bestond met name uit grondwerk, het aanbrengen van nieuwe bestrating en het vervangen van de riolering.

In overleg met de opdrachtgever voerden we een 'Quickscan Zwaartepuntanalyse' uit om vast te stellen waar de grootste milieu-impact van de werkzaamheden zit. Deze scan kunnen we relatief snel uitvoeren, omdat wij van de meeste GWW materialen en werkzaamheden weten wat de milieu-impact is. Daarna bekeken we op welke onderdelen de inschrijvende partijen (de aannemers) potentieel invloed konden uitoefenen. Omdat dit om een RAW-bestek ging met voorgeschreven materialen, lag de grootste milieu-impact bij de materieelinzet op de bouwplaats.

Stap 2 - EMVI criteria in het bestek

Op basis van de informatie uit de analyse stelden we een rekensheet op. De inschrijvende aannemers voerden in welk type materieel ze van plan waren te gebruiken, het brandstofverbruik van de materieelstukken en hoe schoon de verbranding van de motoren is. Het rekenmodel berekende op basis van de milieukostenindicator (MKI) de milieu-impact van iedere inschrijving. Voor meer uitleg over de MKI, zie ons vorige blog over circulair en duurzaam inkopen aan de hand van MKI.

Samen met de opdrachtgever was vooraf bepaald hoeveel korting de inschrijvers zouden krijgen bij de hoogte van de MKI-score. Op deze manier werd de inschrijver gestimuleerd om schoner materieel te gebruiken en te kiezen voor elektrisch materieel of een biobrandstof (HVO). Door schoner materieel toe te passen kon in totaal een MKI van 5000 worden bespaard op de uitvraag. Wat houdt dat in? Die besparing staat gelijk aan ongeveer 125 keer op en neer rijden van Utrecht naar Parijs (uitgaande van 500 km rijden per enkele reis, en een MKI van 0,04 per km met een gewone personenauto; bron: Dubocalc).

Wil je meer weten over duurzaamheid in aanbestedingen, of wil je kijken op welke manier duurzaamheid  in jouw uitvraag meegenomen kan worden? Neem dan contact op met onze adviseur Kamiel Jansen.