25 november 2020

Duurzaamheidsbeleid verbeteren door een kritische wetenschappelijke blik

Een inmiddels vast onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels, is het jaarlijkse traject met een Maatschappelijke Raad van Advies. Deze raad wordt elk jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit een aantal wetenschappers en experts op het gebied van duurzaamheid. De raadsleden werpen een kritische blik op het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels. Hoe breng je duurzaamheid in de organisatie op alle niveaus en wat is daarvoor nodig? Het doel van dit traject is om het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels kritisch te bekijken én te verbeteren op basis van het advies van de raad. Het advies wordt tijdens de einddialoog gepresenteerd aan onze bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van Bestuur en de betreffende divisiedirecteur. Primum begeleidt dit gehele traject door de raadsleden te benaderen, de sessies te plannen en voor te bereiden, het programma op te stellen en de sessies in goede banen te leiden.

Raadsleden en thema’s vorige jaren

De afgelopen jaren namen verschillende mensen plaats in de Maatschappelijke Raad van Advies. Bijvoorbeeld Jacqueline Cramer (voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Karen Maas (Academisch Directeur Impact Centre Erasmus, Erasmus Universiteit Rotterdam), Andre Nijhof (Hoogleraar Sustainable Business & Stewardship, Nyenrode Business Universiteit) en Michiel Haas (Emeritus Hoogleraar Materials & Sustainability, TU Delft). In deze vorige edities werden onder andere de vraag ‘waarom wil VolkerWessels bijdragen aan levenskwaliteit en wat verstaat zij hieronder?’ (2018) en keuzes in circulair ontwerpen bij het bouw- en vastgoed segment (2019) tegen het licht gehouden. Het advies van vorig jaar heeft geleid tot het aanscherpen van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van circulariteit voor VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling.

Maatschappelijke Raad van Advies 2020

Dit jaar stond in het teken van het meten van circulariteit. Tijdens de kick-off in september werd het actuele vraagstuk aan de verschillende raadsleden voorgelegd. Het voornaamste doel van deze kick-off was om kennis uit te wisselen en om te controleren of de raad met het vraagstuk aan de slag kan. Is er nog meer achtergrondinformatie nodig? Is de vraag helder? Een aantal collega’s van VolkerWessels ondernemingen gaven presentaties om een beter beeld te geven van de grootste materiaalstromen binnen VolkerWessels en de huidige ontwikkelingen rondom circulariteit meten.

Van discussie naar advies

Na de kick-off volgden twee werksessies op basis waarvan de raad haar advies kon formuleren. Tijdens deze sessies schoven verschillende experts uit VolkerWessels ondernemingen aan; bijvoorbeeld experts op het gebied van materialen en milieuberekeningen. Deze experts voorzagen de raadsleden van de benodigde achtergrondinformatie, zoals tijdens de kick-off was vastgesteld. Tussen de eerste en de tweede werksessie hadden de raadsleden al een concept-advies ontwikkeld en dit presenteerden ze in de tweede werksessie. Dit advies had de raad opgesteld op basis van actuele marktontwikkelingen, ontwikkelingen binnen VolkerWessels, wetenschappelijke inzichten én het beleid en de wensen van relevante opdrachtgevers. Een levendige discussie volgde, waardoor het advies verder aangescherpt kon worden. Deze werksessies waren dit jaar voor het eerst online via Microsoft Teams zodat alle deelnemers veilig en coronaproof konden mee discussiëren. Gelukkig is iedereen inmiddels al erg gewend aan online vergaderen en ging dit dus prima.

Einddialoog en opvolging

Het definitieve advies werd begin november door de raadsleden gepresenteerd aan de VolkerWessels directie. Merendeel van de deelnemers van de werksessies kon ook bij deze presentatie aanwezig zijn doordat ook deze sessie online was. Dit was wederom anders dan de afgelopen jaren. Door deze ietwat nieuwe opzet lokte het advies gelijk discussie uit bij de aanwezige VolkerWessels-ondernemingen. Hoe past het advies binnen de specifieke VolkerWessels-ondernemingen? Ervaren de collega’s uit de VolkerWessels-ondernemingen dezelfde uitdagingen en kansen? Deze antwoorden bleken positief en er werden gelijk onderlinge vervolgafspraken gemaakt om het advies verder te concretiseren en verder te kunnen toepassen.

Wilt u hulp bij het organiseren van een stakeholderdialoog? Neem contact met ons op!