Duurzaamheidscoördinator Van Kessel DBO contract provincie Zuid-Holland

27 juli 2021

In 2020 heeft Gebr. van Kessel de opdracht gekregen om voor de provincie Zuid-Holland de komende tien jaar het dagelijkse beheer en onderhoud uit te voeren aan de wegen van regio Zuid. Dat betekent onder andere maaien, gladheidsbestrijding en onderhoudswerkzaamheden. Samen met Gebr. van Kessel heeft Primum voor de aanbesteding van deze opdracht een duurzaamheidsplan opgesteld. Daarin stond de ambities uitgewerkt om in het eerste jaar van het contract op het gebied van duurzaamheid al een heel stuk beter te presteren dan de benchmark. Vervolgens is het doel om de komende tien jaar de duurzaamheidsprestaties steeds verder verbeteren. Het plan richt zich op reductie van CO2-uitstoot en stikstofuitstoot en circulariteit. Een fantastisch resultaat dat Gebr. van Kessel met zo een mooi duurzaamheidsplan deze opdracht heeft gekregen!

Afbeelding1.png

En dan is het nu tijd voor de uitvoering van dat plan. De uitvoering van het contract is inmiddels opgestart en Primum heeft binnen dit contract de rol van duurzaamheidscoördinator. Dat betekent dat wij samen met Gebr. van Kessel borgen dat de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast blijven we gezamenlijk in dialoog met de provincie Zuid-Holland, onder andere over mogelijke nieuwe innovaties. Ook organiseren wij de monitoring op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben een monitoringssysteem ingericht om de voortgang op doelen SMART te monitoren, bijvoorbeeld door structureel inzicht te krijgen in circulariteitsindicatoren en in de CO2 die op het contract wordt uitgestoten. Heel leuk en waardevol om er als Primum aan bij te dragen dat de mooie ambities uit de aanbesteding daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.