6 februari 2020

Ecologisch advies

De toenemende verstedelijking en de aanleg van infrastructuur levert uitdagingen op voor de natuur in ons land. Thema's als biodiversiteit en natuurinclusief bouwen krijgen in rap tempo steeds meer aandacht. 

Wij geloven in de grote potentie die deze thema’s hebben om waarde toe te voegen aan onze leefomgeving, en dat ecologie hier een belangrijke rol in speelt. Mede vanwege de sterke raakvlakken met bijvoorbeeld circulaire economie, klimaatadaptatie en gezondheid.

Door aanpassingen te doen aan gebouwen en de openbare ruimte kunnen we veel bereiken in het verbeteren van de biodiversiteit. De kansen die het verbinden van deze thema’s biedt om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mens en dier motiveren ons in ons advieswerk.

Hoe we onze klanten helpen

Hoe kunnen we natuur zoveel mogelijk behouden? En nog meer: hoe kunnen we ontwikkeling van natuur en biodiversiteit stimuleren? Onze ecologen adviseren klanten bij dergelijke vragen in de ontwikkel- en ontwerpfase. Vanuit onze expertise van ecologie en wetgeving denken onze adviseurs mee over het concreet maken van de ambities die opdrachtgevers hebben voor hun projecten. Bijvoorbeeld als het gaat om natuurinclusief of klimaatadaptief bouwen.

Onze discipline ecologie heeft jarenlange ervaring in de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen voor zowel private als publieke partijen. De ecologen werken nauw samen met de overige Primum adviseurs, onder andere bij duurzame gebiedsontwikkeling projecten en dragen bij aan het ontwikkelen van beleid en strategieën voor bedrijven en overheden. 

Onze dicispline ecologie adviseert niet alleen klanten bij de ontwikkel- en ontwerpfase, maar ook in de overige projectfasen. Wij kunnen van dienst zijn met:

 • Quickscans
 • Soortgericht nader onderzoek
 • Monitoring
 • Advisering over natuurinclusieve bouw
 • Ecologische input bij aanbestedingen
 • Inrichtings- en beheerplannen
 • Duurzame en innovatieve toepassingen (BREEAM)
 • Ontwerpen van faunavoorzieningen (rasters en verbindingen)
 • Toetsingen gebiedsbescherming
 • Ontheffingsaanvragen soortbescherming
 • Beheer en onderhoudscontracten 

 Ben jij ecoloog en geïnteresseerd in een nieuwe uitdaging?

We hebben de ambitie om de discipline ecologie de komende jaren verder te laten groeien binnen de organisatie. Hiervoor zoeken wij op dit moment een ervaren (senior) adviseur ecologie, die hier een sleutelrol in wil spelen. Bekijk de vacature hier.

Wil je graag even kennis maken of ben je benieuwd naar mogelijkheden, neem dan contact op met Christine Wortmann.