Zonnepanelen op dak van woning

4 juni 2019

Een klant in beeld: de gemeente Almere.

De komende tijd geeft Primum een inkijkje in welk soort klanten wij bedienen en met wat voor soort opdrachten. Twee weken geleden schreef collega Thomas al een blog over klant STB. Dit keer vertelt collega Dirk over een mooie opdracht voor de gemeente Almere.

Duurzaamheidsvragen binnen gemeentes

Veel gemeenten hebben, mede in het kader van het Klimaatakkoord, ambitieuze duurzame doelstellingen geformuleerd. De gemeente Almere is ook zo’n ambitieuze gemeente en wil al in 2022 energieneutraal zijn. Hetgeen in dit geval betekent dat dan alle benodigde energie, met uitzondering van mobiliteit, duurzaam moet zijn opgewekt.  In het verlengde daarvan heeft de gemeente maatregelen geformuleerd die de komende tijd moeten gaan bijdragen aan een verdergaande reductie van de CO2 uitstoot.

Almere energieneutraal in 2022

Om goed inzicht te krijgen in de reductiepotentie heeft de gemeente Almere aan Primum gevraagd voor 18 verschillende maatregelen de CO2-reductie mogelijkheden door te rekenen. Inmiddels is het project naar tevredenheid afgerond en heeft de gemeente Almere goed inzicht in welke mate de beoogde maatregelen bijdragen aan de CO2-reductie. Verduurzaming van de elektriciteit- en warmtevoorzieningen in woningen en bedrijven levert voor de gemeente de grootste hoeveelheid CO2 uitstoot op. Maar bijvoorbeeld ook op voedsel kunnen mooie resultaten worden geboekt. Daarnaast zijn er ook maatregelen geformuleerd die in eerste instantie niet veel CO2 reductie met zich meebrengen, maar die wel belangrijk zijn voor een verdere bewustwording en gedragsverandering. Rondom de bouw, onderhoud en renovatie van gebouwen ligt een grote kans om in de toekomst nog veel meer CO2 uitstoot te reduceren.  Met dit inzicht heeft de gemeente een goed sturingsinstrument voor de uit te voeren maatregelen en het bijhouden van de CO2-footprint van de gemeente.

Wil je meer weten over Dirk, wat wij voor gemeentes kunnen betekenen of wil je kennismaken? Bel gerust of stuur hem een berichtje via de contactgegevens rechts op de pagina.