30 juli 2020

Eenduidigheid over circulariteit

Het is tegenwoordig bijna lastig om een bouwproduct te vinden zonder circulariteitsclaim. Dat is natuurlijk heel fijn, het betekent namelijk dat circulariteit leeft en dat de waarde ervan breed gedragen wordt.

Het gevaar is wel dat iedereen zijn eigen definities bedenkt en hanteert, waarbij we helaas ook vaak ‘cherry picking’ tegenkomen. Uit een paper van 2017, blijkt zelfs dat er destijds al 114 definities voor circulariteit (Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions) waren, en dit aantal neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Hierdoor zijn de claims over circulariteit lastig te vergelijken en is er uiteindelijk niet duidelijk welke keuze het best scoort op circulariteit.

Het waarborgen van een gelijk speelveld is uitermate belangrijk om innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit te stimuleren. Daarom is het mooi dat Platform CB’23 is opgericht, waarbij Primum is aangesloten. Platform CB’23 is een landelijk initiatief dat breed gedragen werkafspraken ontwikkelt over het meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw. Ook is er een lexicon (encyclopedie) opgesteld zodat er geen spraakverwarring plaats kan vinden. De werkdocumenten en het lexicon zijn hier te vinden.

Het toevoegen van circulariteitsindicatoren aan de Nationale Milieudatabase (NMD) is daarnaast ook een belangrijke ontwikkeling. Vanaf 1 juli 2020 worden de producten in de NMD verrijkt met informatie over de circulariteit. Dit is goed nieuws, omdat de NMD gebruikt wordt bij het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen,de MilieuPrestatieGebouw (MPG) die verplicht is in de Omgevingsvergunning en ook gebruikt wordt voor BREEAM en GPR-gebouw. Daarnaast wordt de NMD ook in DuboCalc toegepast, die wordt ingezet door o.a. Rijkswaterstaat en ProRail om aanbestedingen te verduurzamen.

Aan de Nationale Milieudatabase worden de volgende (circulariteits-)indicatoren per productkaart toegevoegd:

Input

  • primair materiaal
  • secondair materiaal

Output

  • niet gevaarlijk afval
  • radio-actief afval
  • materialen voor hergebruik
  • materialen voor recycling
  • materialen voor energieterugwinning

 

Bij Primum stellen we Levenscyclusanalyses (een analyse van de impact die een object heeft op de wereld er omheen) op die geschikt zijn voor de NMD en rekening houden met dergelijke updates van de methodiek. Om die reden namen we deze indicatoren in het afgelopen jaar al mee in de LCA-analyses die we uitvoerden. Aangezien product- en branchespecifieke LCA’s in de NMD maximaal vijf jaar geldig zijn, is er helaas wel een overgangsperiode van vijf jaar. Dit betekent dus dat het maximaal vijf jaar duurt voordat de circulariteitsindicatoren aan al de producten van de NMD zijn toegevoegd.

Wil je meer weten over het meten van circulariteit, de nieuwe indicatoren of het opstellen van LCA’s conform de nieuwe methode en indicatoren, neem dan gerust contact met ons op!