12 juli 2021

Energievisie voor nieuwe wijk Beeks Buiten te Breda

Het klimaat verandert als gevolg van de manier waarop we met de aarde omgaan. Voor Nederland betekent dit dat het weer extremer wordt. Het omgaan en het proberen te stoppen van deze veranderingen is een van de grootste opgaven waar we als land voor staan. Daarom is het zaak om bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk goed na te denken over de mogelijkheden om dit zo verantwoord mogelijk te doen.

Voor de locatie Beeks Buiten in Breda is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt voor circa 850 woningen. En om deze nieuwe woonwijk zo energiezuinig te maken heeft Compositie 5 Stedenbouw Primum gevraagd een Energievisie op te stellen.

De Energievisie bestond uit een onderzoek naar mogelijke energieconcepten voor deze ontwikkellocatie. Op basis van de resultaten hebben de betrokken marktpartijen een keuze kunnen maken over welk energiesysteem het best past.

In de Energievisie is allereerst ingegaan op de mogelijkheden voor het beperken van het energieverbruik. Want daar begint het uiteindelijk mee. Vervolgens zijn alle mogelijke duurzame energiebronnen nader beschreven en beoordeeld op geschiktheid. Dit is gedaan voor geothermie, aquathermie, seizoensopslag, zonne-energie (zie afbeelding zonnecollector) en windenergie. Vervolgens is ook gekeken naar oplossingen zoals luchtwarmtepompen, stadswarmte en waterstof.

website.png

Afbeelding: systeem zonnecollector

Daarnaast is de energievraag van de toekomstige wijk gedetailleerd in beeld gebracht, de verschillende energiesystemen financieel beoordeeld en gekeken naar mogelijkheden voor collectief beheer. Op basis van deze informatie ontstond een volledig beeld van de mogelijkheden en vormde de Energievisie een waardevolle input voor het stedenbouwkundig plan.

Ook geïnteresseerd in een Energievisie voor een wijk in ontwikkeling of juist voor een bestaande wijk? Wij helpen u graag verder.

Dirk van Hout & Frank Schipper